Blog


Náklady na bydlení jsou mnohdy vyšší než penze.

24 / 8 / 2019

Náklady na bydlení jsou mnohdy vyšší než penze.

Vážení čtenáři „Výkupů nemovitostí“, v nájemních bytech žije v České republice dle posledních dostupných údajů 325 tisíc seniorů, z toho více než polovina o samotě. Především ovdovělí senioři a seniorky mají mnohde obrovské problémy zaplatit nájmy, které se každým rokem skokově zvyšují. Někdy jsou jejich nájmy dokonce vyšší než penze. Zvyšování důchodů tempu na realitním trhu nestačí a státní příspěvky kryjí pouze část nákladů. Situaci ještě umocňuje tristní nedostatek obecních bytů, kterých se města po revoluci masově zbavila v privatizacích.

Situace se zdá být pro lidi v důchodovém věku se zvyšujícími se nájmy čím dál horší. „Se žádostí o pomoc se na nás obrací doslova stovky seniorů z celé republiky,“ konstatoval Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků České republiky a popsal příklad čtyřiaosmdesátileté ženy z Prahy 10. Ta poradnu navštívila poprvé v roce 2007 poté, co zemřel její manžel. Tehdy obývala byt o velikosti 64 m2, kde platila nájemné 2 372 korun a za služby 1 506 korun. Z jejího tehdejšího důchodu 7 706 korun jí tak zbývaly více než čtyři tisíce korun a k tomu mohla navíc požádat o příspěvek na bydlení. Nájem se však v jejím bytě rychle zvyšoval a brzy ho musela opustit. Zůstala v Praze 10 a dnes tam žije v bytě o rozloze 29 metrů čtverečních. „Kdybyste se tam šli podívat, zjistíte, že to je doslova a do písmene skladiště. Skladiště plné věcí, ke kterým má paní citovou vazbu, ale které se do tak malého bytu jednoduše nevejdou,“ dodává Taraba. V porovnání s dobou před více než deseti lety si však seniorka ani přestěhováním do menšího vůbec nepomohla. Naopak, v o poznání stísněnějším bytě platí nájemné 12 700 korun a 2 500 korun vydá za služby. Důchod má 12 700 korun, a i když obdrží dávku na bydlení 3 116 korun, na každodenní živobytí, léky a ošacení jí nezbývá téměř nic. „Poté, co se jí vlastník bytu letos znovu pokusil zvýšit nájemné, poněvadž vychází z odhadů realitních kanceláří, prodělala paní dokonce bohužel srdeční příhodu,“ uzavírá tento velmi smutný příběh Taraba. 

Avšak podle jeho názoru to není vůbec ojedinělý případ. Ve stejné situaci se nacházejí desetitisíce dalších osamělých seniorů. Dle údajů ze sčítání lidu v roce 2011 žije v tuzemsku v nájemních bytech o samotě 172 tisíc lidí v důchodovém věku. To v řadě měst, kde náklady na bydlení přesahují pobírané penze, znamená pro důchodce bohužel takřka živoření.

Např. v metropoli tvoří náklady na bydlení 109 procent penzí pobíraných muži a 127 procent penzí pobíraných ženami. Pro srovnání: v Brně je to v případě mužů 80 procent a v případě žen 95 procent. Situaci zcela neřeší ani státní příspěvky na bydlení, ty totiž v uvedených městech podle Rady seniorů kompenzují náklady na bydlení pouze z poloviny, max. ze 70 procent.

Výrazný problém pak spočívá ve skutečnosti, že občané se nemají ani kam přestěhovat. Byty se zvýhodněnými nájmy jsou totiž v České republice spíše raritou. Je to dáno do značné míry tím, že obecní byty po roce 1989 přešly do majetku obcí a ty se jich postupně začaly zbavovat v rámci privatizací.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Aktualne.cz)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top