Exekuce info


MSP zpracuje postupy zastavení nezákonných exekucí.

5 / 8 / 2020

Vážení čtenáři, do konce roku by mělo Ministerstvo spravedlnosti vypracovat pro soudy doporučené postupy zastavování nezákonných exekucí. V odpovědi poslance Františka Navrkala to konstatovala ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová. Dlužníci ale podle ní nemají příliš zájem problém řešit. Ministryně Benešová poukázala na skutečnost, že úředníci opakovaně poučují stěžovatele o možnosti podání návrhu na zastavení exekuce a vytvořilo i vzor takového návrhu.

„Stále se setkáváme s nezájmem povinných řešit tento problém. Přitom je to právě povinný (dlužník), který by se měl zajímat o svá práva a navrhnout zastavení své exekuce, jestliže se domnívá, že je vedena nezákonně," napsala Benešová. Protiprávní exekuce souvisejí s neplatnými rozhodčími nálezy. Podle ministryně jejich počet nelze odhadnout. Poslanec Jan Farský mluvil loni na podzim zhruba o 130 000 nezákonných exekucích, přičemž soudy rozhodují o návrzích na jejich zastavení podle něho rozdílně. Ministerstvo spravedlnosti hodlá podle Marie Benešové oslovit vybrané soudy, jejichž postupy se při zastavování exekucí zdají být nejvíce efektivní. Na jejich základě sestaví do konce roku metodiku, kterou představí ostatním soudům. Příští rok ministerstvo opět požádá soudy o informace, jak v záležitosti zastavování protiprávních exekucí pokročily.

Poslanec Navrkal při sněmovním schvalování prohloubení letošního rozpočtového schodku počátkem července neprosadil přesun 100 milionů korun na platy nových vyšších soudních úředníků, aby se proces zastavování nezákonných exekucí urychlil. Přesunem financí by mohly vzniknout tři stovky těchto pozic, na každém okresním soudu zhruba tři.

Ministryně financí Alena Schillerová se tehdy postavila k tomuto návrhu negativně s tím, že ministryně spravedlnosti 100 milionů ve své kapitole najde. Marie Benešová ale nyní do odpovědi na písemnou interpelaci napsala, že ministerstvo disponuje aktuálně minimální rezervou peněz pro soudy. Poukázala ale na to, že už v roce 2016 mohl každý okresní nebo obvodní soud zřídit jedno nové zaměstnanecké místo soudních úředníků pro dohled nad exekutory, k jejichž náplni "nepochybně patří i prošetřování nezákonných exekucí”.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top