Blog


MSp odeslalo do připomínkového řízení novelu insolvenčního zákona.

11 / 11 / 2022

Vážení čtenáři, milí klienti, ministerstvo spravedlnosti odeslalo v pátek 4. listopadu 2022 do mezirezortního připomínkového řízení návrh insolvenčního zákona. Legislativní novela zajistí, že v případě úpadku se fyzické osoby budou moci rychleji dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry národního hospodářství a opětovně se zapojit do běžného společenského a ekonomického života.

V souladu s Programovým prohlášením vlády odeslalo Ministerstvo spravedlnosti návrh, kterým se mění zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Návrh textu zákona byl opakovaně projednán s předsedy koaličních poslaneckých klubů a konzultován se zástupci odborné veřejnosti, především insolvenčními soudci, insolvenčními správci, zástupci věřitelů a také s neziskovým sektorem zastoupeným Člověkem v tísni, prohlásil ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. V rámci projednávání návrhů s předsedy koaličních poslaneckých klubů se nepodařilo najít shodu u otázky tzv. vyvratitelné domněnky k osvědčení maximálního úsilí dlužníka, proto návrh ministerstvo v souladu s legislativními pravidly vlády předložilo ve variantním řešení. První varianta zachovává domněnku 30% míry uspokojení nezajištěných věřitelů, zatímco druhá varianta staví na individuální míře uspokojení nezajištěných věřitelů určené pro každého jednotlivého dlužníka zvlášť.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím www.justice.cz a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top