Blog


MPSV a MMR předložila návrh nového zákona o podpoře v bydlení.

4 / 7 / 2023

Vážení klienti, milí čtenáři, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo nový zákon o podpoře v bydlení. Podle návrhu by v České republice v roce 2025 měla v řadě obcí začít fungovat nová kontaktní centra bydlení. Poskytovala by poradenství občanům v bytové nouzi, evidovala by dostupné byty a pomáhala bydlení zprostředkovat. Pronajímatelé by měli mít od krajských úřadů garanci, že dostanou nájem či úhradu za případné škody. Nájemcům by se v případě potřeby věnovali sociální pracovníci.

Cílem návrhu právního předpisu je do deseti let snížit počet lidí v bytové nouzi nejméně o třetinu ze současných asi 154.000," uvedlo MMR v tiskové zprávě. Podle resortu nová právní norma zajistí obcím financování opatření k řešení bytové situace a díky prevenci sníží finanční náklady státu kvůli dopadům bytové nouze, omezí také obchod s chudobou. Dle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) chybějící zákon o bydlení představuje od 90. let dluh státu. Zákon chybí i podle Ústavního soudu.

Podle návrhu by v obcích s rozšířenou působností měla vzniknout kontaktní místa pro bydlení. Měla by poskytovat poradenství a bydlení v případě potřeby zprostředkovat. Vedla by evidenci lidí v bytové nouzi či ohrožených ztrátou bydlení. Evidovat by měla také dostupné byty. Prověřovala by i to, jestli bydlení splňuje technické či hygienické požadavky. Nastavit by se měl systém podpor a záruk pro pronajímatele, tedy garance úhrady škod či nájmu. Počítá se s asistencí, nájemcům by se měli věnovat sociální pracovníci.

Připomínky mohly resorty, kraje či odbory posílat do 28. června. Vláda ČR by ji měla podle svého legislativního plánu dostat v říjnu.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím MMR a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top