Blog


Ministerstvo spravedlnosti chce, aby si vězni mohli vytvářet rezervy.

1 / 8 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, resort justice hodlá sjednotit postup při nakládání s finančními příjmy vězňů, a zjednodušit tak postup při provádění exekučních srážek z fin. prostředků odsouzených. Změna podle úřadu zaručí to, že každému odsouzenému s příjmem se bude z peněz tvořit rezerva, kterou dostane při propuštění na svobodu. Každý člověk ve výkonu trestu odnětí svobody, jenž neodmítne pracovat, současně bude mít každý měsíc k dispozici alespoň minimální částku na nutné potřeby, např. zdravotní či hygienické.

V současnosti se s pracovní odměnou vězně nakládá podle odlišných pravidel než s penězi z jiných zdrojů – např. s důchodem nebo s přilepšením od příbuzných. Legislativní novela zavádí univerzální systém rozúčtování veškerých příjmů vězňů bez ohledu na jejich zdroj. Každému odsouzenému, který měl v příslušném měsíci jakýkoli příjem, se z jeho peněz bude tvořit finanční rezerva, která mu bude vyplacena po propuštění z výkonu trestu, čímž dojde k usnadnění přechodu odsouzených na svobodu, kdy období těsně po propuštění je – právě mj. i s ohledem na nedostatek finančních prostředků odsouzených – z hlediska recidivy nejkritičtější," napsalo ministerstvo v předkládací zprávě. Novela má napravit i stávající situaci, kdy při exekučním postihu peněz vězňů nezbudou části odsouzených peníze na potřebné zdravotní, hygienické či korespondenční potřeby. Podle ministerstva tento stav nadále prohlubuje sociální rozdíly mezi vězni a může vést ke zhoršení prostředí ve věznicích.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů Česká justice a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top