Blog


Lidovci navrhují výhodné změny pro dlužníky v exekuci.

14 / 5 / 2020

Vážení čtenáři, lidovci navrhují řešit exekuce dvěma pozměňovacími návrhy. Dlužníkům vůči státu by k vymazání dluhu stačilo splatit jistinu a dlužníkům vůči soukromoprávním osobám jistinu a maximálně jednou tolik. V návrzích existuje exempce (výjimka), a to vymáhání dluhu na výživném a také u náhrad škod úmyslných trestných činů. Tam samozřejmě se toto dobrodiní dlužníků (povinných) týkat nebude, protože výživné je třeba platit v plné výši.

Tuto legislativní novelu exekučního řádu včera na tiskové konferenci představili předseda strany Marian Jurečka a poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. Podle únorových dat exekutorské komory existuje v České republice bezmála 4,5 milionu exekucí. Návrhy hodlá Výborný představit na jednání ústavně-právního výboru na začátku června. V návrhu existuje exempce (výjimka), a to vymáhání dluhu na výživném a také u náhrad škod úmyslných trestných činů. Tam samozřejmě se toto dobrodiní těch dlužníků týkat nebude, protože výživné je třeba platit v plné výši.

Lidovecký návrh vychází z principu institutu milostivého léta. „Dával šanci vždycky po nějakém časovém úseku právě lidem odpustit část dluhu nebo odpustit dluhy úplně, aby ti lidé měli šanci na restart," řekl Jurečka. Podle Výborného návrh lidovců vychází z toho, že dluh nemůže být automaticky a úplně smazán. „My jsme hledali možná řešení k tomu, abychom se vypořádali s touto minulostí, která byla často způsobena ať už nedomyšleností zákonodárce anebo naprosto neuvěřitelnými nekalými kroky věřitelů, kdy skutečně z velmi malého dluhu, z velmi malé jistiny tady vzniklo obrovské příslušenství na různých sankcích, pohledávkách, penále a podobně," sdělil Výborný.

Lidovci jsou přesvědčeni o tom, že stát a statní instituce mohou tíži exekucí unést. V případě dluhu vůči státu by tak dlužník splatil jistinu, ale žádné další příslušenství, tedy ani žádné úroky, ani penále a další závazky, které by v rámci příslušenství platili, by vymáháno nebylo.

„Znamená to, že jestliže k datu účinnosti tohoto zákona, resp. tři měsíce poté, dokáže dlužník splatit jistinu, dluh vůči státu, bude mu veškeré příslušenství odpuštěno," navrhují lidovci. Dlužník by měl zaplatit podle Výborného už jen symbolickou částku v rámci nákladů řízení. „Je paušálně v tom návrhu určena 500 korunami," doplnil.

V případě privátních (osobních) exekucí by platil princip 1+1. „To znamená, dlužník zaplatí jistinu a maximálně jednou tolik na příslušenství, v čemž jsou obsaženy i náklady na vedení exekuce, a ten dluh mu bude odpuštěn, exekuce bude zastavena a nebude v ní dále pokračováno," uvedl Výborný.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů České justice a České tiskové agentury)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top