Blog


Kompenzační bonus nepatří ani soudnímu exekutorovi a ani obchodní bance.

7 / 6 / 2020

Vážení klienti a vážení čtenáři, tzv. kompenzační bonus nepodléhá exekuci a svoji povahu neztrácí ani připsáním na bankovní účet. Generální finanční ředitelství proto informovalo, že pokud bude žadateli vyplacen kompenzační bonus na exekučně postižený bankovní účet, je nutné se obrátit na komerční banku se žádostí o vyplacení finančních prostředků.

Legislativní novela zákona o kompenzačním bonusu, to jest zákon č. 262/2020 Sb., který je účinný od 3. června 2020, rozptýlila veškeré pochybnosti o správnosti tohoto postupu, když výslovně umožňuje obchodním bankám vyplácet peněžní prostředky odpovídající vyplacenému kompenzačnímu bonusu žadatelům, a to bez ohledu na skutečnost, jestli je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky z účtu.

Za účelem identifikace peněžních prostředků provádí Finanční správa od samého začátku výplatu z bankovních účtu s předčíslím 10719.

Žadatelé mohou v souladu s novým ustanovení § 9 odst. 5 požádat komerční banku bez další administrativy o výplatu kompenzačního bonusu.

Kompenzační bonus tak v současné době bude opravdu vždy plnit svůj zákonem stanovený účel, tj. zmírnit dopady mimořádných opatření přijatých v souvislosti se šířením koronaviru na podnikatele, jejichž činnost byla v důsledku těchto opatření úplně či částečně utlumena.

Odborné zdroje:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/kompenzacni-bonus-exekutorovi-ani-bance-nepatri-10720,

https://www.mesec.cz/aktuality/kompenzacni-bonus-exekutorovi-nepatri-v-pripade-problemu-se-obratte-na-banku/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2020-06-07,

https://www.mesec.cz/aktuality/ani-exekutor-ani-banka-nemohou-zadrzet-kompenzacni-bonus/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2020-06-07.

                                                                                                                  

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím výše uvedených literárních pramenů)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top