Blog


Komora soudních exekutorů vydala několik samoregulačních opatření.

10 / 2 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, Exekutorská komora České republiky (dále jen „EKČR") zareagovala na blížící se konec účinnosti Lex Covid – Justice II, který obsahoval mj. moratorium na mobiliární exekuce a exekuce nemovitých věcí. Jakákoliv další paušální (plošná) omezení považuje EKČR za velmi nebezpečná z hlediska vymahatelnosti práva. Došlo by totiž logicky k výraznému poškození práv zejména drobných věřitelů a v důsledku toho i k nárůstu dlužníků. EKČR si uvědomuje komplikovanost aktuální koronavirové krize, navíc během nouzového stavu, ale pomoc je třeba adresovat konkrétně. I proto EKČR vydala sedm samoregulačních opatření, jejichž cílem je přistupovat k jednotlivým případům citlivě a posuzovat každý ad hoc (individuálně). 

Lex Covid – Justice obsahoval části týkající se zákazu provádění exekuce prodejem nemovitých věcí, ve kterých má povinný „místo trvalého pobytu", a zákazu provádění exekuce prodejem movitých věcí. Docházelo tak k bizarním případům, kdy např. řemeslník nedostal zaplaceno za svoji práci, má existenční problémy, ale majetek dlužníka nelze kvůli plošným opatřením postihnout. „Vhodně formulovaná samoregulace s rozumnými výjimkami je zcela jistě lepším řešením než plošná omezení," konstatuje viceprezident EKČR Jan Mlynarčík. Ten poukazuje rovněž na příklad bankovního sektoru, kde samoregulace bezproblémově funguje již od listopadu. Tehdy, po dohodě Ministerstva financí se zástupci České bankovní asociace (ČBA), nebylo prodlouženo zákonné uvěrové moratorium. Komerční banky se zavázaly řešit situaci na individuální bázi a vycházet vstříc klientům, kteří se po skončení moratoria mohou dostávat do finančních problémů. „I s ohledem na tuto skutečnost se prezidium EKČR dohodlo, že stejně jako obchodní banky i soudní exekutoři samoregulaci zvládnou a vydalo doporučení, kterými je vhodné se řídit alespoň po dobu nouzového stavu," doplňuje Jan Mlynarčík. Doporučení navíc směřují na jednotlivé případy exekucí, ve kterých budou soudní exekutoři hodnotit dopady pandemie na dlužníky, a po poučení více využívat stávající prostředky v podobě EKČR často zmiňovaného návrhu na odklad exekuce.

Situace je i nadále velice složitá, a to jak pro dlužníky, tak pro věřitele. I přesto, že se i samotni exekutoři dostávají z důvodu úbytku počtu zahájených exekucí do složíte ekonomické situace, se prezidium Exekutorské komory ČR rozhodlo vydat další samoregulační opatřeni, která jsou v zájmu dlužníků i věřitelů. Prezidium EKČR soudním exekutorům v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců, soudních exekutorů, účastníků řízení i třetích osob doporučuje:

  1. Neprovádět soupisy a zajištění nebo převzetí movitých věcí, s exempcí (výjimkou) případů zvláštního zřetele hodných a za současného vybavení pověřených zaměstnanců respirátory s odpovídající třídou ochrany (v případě respirátoru s výdechovým ventilem je navíc nutné překrytí rouškou), dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou, případně jednorázovými rukavicemi;
  2. Nesepisovat a nezajišťovat komunikační prostředky, které mohou sloužit k distanční výuce či výkonu povolání z domova (počítače, tablety, mobilní telefony);
  3. neprovádět vyklizení, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných (s náležitým vybavením pověřených zaměstnanců – viz první odrážka);
  4. neprovádět osobní doručování písemností, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných, popř. zvolit bezkontaktní způsob doručení u písemností, u kterých je to možné;
  5. neprovádět kamenné dražby, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných (s náležitým vybavením pověřených zaměstnanců – viz první odrážka, a dezinfekčními prostředky pro veřejnost; pravidelně veřejně dostupné prostory dezinfikovat);
  6. nečinit úkony směřující k provedení exekuce v případech, kdy povinný aktivně plní vymáhanou povinnost ve formě pravidelných splátek, jejichž výše není ve zjevném nepoměru celkové vymáhané povinnosti s přihlédnutím k očekávané délce takto vedeného řízení;
  7. v maximální možné míře poučovat účastníky řízení o důvodech pro sociální odklad exekuce a pravidlech pro podání návrhu a rozhodování o tomto návrhu.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím webu EKČR a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top