Blog


Každý vězeň má průměrně 13 exekucí.

13 / 9 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, po více než dvou letech ukončila Vězeňská služba ČR projekt Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. Z něj vzešel standardizovaný program, který byl pilotován v obou pražských věznicích. Ukázalo se jako žádoucí rozšířit jej i do dalších věznic v České republice. Velký potenciál tohoto projektu je jednotné poradenství všech zainteresovaných subjektů, jako je vězeňská služba, sociální kurátoři či adekvátní neziskové organizace.

Dluhy má podle výzkumů až 87 procent odsouzených, přičemž jeden každý vězeň má v průměru okolo dvaceti dluhů a z toho třináct exekučně vymáhaných. U některých je velmi obtížné z důvodu nízké úrovně finanční gramotnosti a výše dluhů problémy vyřešit. A faktem je, že finanční problémy jsou jedním z nejvyšších rizikových faktorů, které mají vliv na páchání či recidivu trestné činnosti.

Zvyšování úrovně povědomí o dluhové problematice a osvojení si postupů k řešení vlastní zadluženosti je tedy nezbytné.

Kontinuální dluhové poradenství a vzdělávání je systémově upraveno tak, aby se podařilo zajistit nabízené služby ve všech úrovních, tzn. od doby uvěznění s přesahem do doby po propuštění odsouzeného dlužníka, a to za součinnosti všech zainteresovaných subjektů – sociálních pracovníků věznic, sociálních pracovníků-sociálních kurátorů, dluhových poradců z nestátních neziskových organizací a dalších externích subjektů.

Nejnižší úroveň finančních znalostí i ekonomické zodpovědnosti je u osob se základním vzděláním, ekonomicky neaktivních, s nízkými příjmy, studujících a mladších 29 let věku. Tyto znaky osob s nejnižší úrovní ve finanční gramotnosti se objevují u většiny osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

Zmíněný projekt pomohl nastavit jednotný postup při řešení zadluženosti vězněných osob a výsledkem by mělo být systémové uchopení řešení dluhové problematiky těchto osob.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím webů Vězeňské služby ČR a České justice)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top