Blog


Kárná řízení budou pravděpodobně dvoustupňová.

3 / 5 / 2024

Vážení čtenáři, milí klienti, kárná řízení se soudci, státními zástupci a soudními exekutory budou od roku 2025 možná dvoustupňová. Účastníci by se tak mohli proti rozhodnutí odvolat. Změnu předpokládá vládní novela zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, kterou v úvodním kole projednávání podpořila Poslanecká sněmovna. Předloha, kterou čeká posouzení v Ústavně-právním výboru, obsahuje i další změny. Týkají se např. kárných senátů a zavedení možnosti dohody o vině a kárném opatření.

V současné době je jediným kárným soudem Nejvyšší správní soud a rozhodnutí kárného senátu lze zvrátit pouze návrhem na obnovu řízení nebo ústavní stížností. Nově by podle novely vedly kárná řízení v prvním stupni Vrchní soudy v Praze a v Olomouci. Odvolacím kárným soudem by byl vedle NSS rovněž Nejvyšší soud. Podle poslankyně Heleny Válkové sníží legislativní novela také riziko rozdílného rozhodování. Prof. Válková dala ke zvážení například to, zda by odvolací soudy neměly získat i možnost zpřísnění postihu uloženém v prvním stupni.

Novela upravuje složení kárných senátů, dále zavádí možnost dohody o vině a kárném opatření. Ten, proti komu je návrh podán, v ní bude muset prohlásit, že spáchal skutek, který je předmětem dohody. Kárný senát dohodu neschválí, pakliže ji bude považovat za nesprávnou či nepřiměřenou. Předloha také omezuje okruh případů, v nichž se soudcům a státním zástupcům dočasně zproštěným výkonu funkce zpětně doplácí část platu. Soudcům i státním zástupcům hrozí za kárné provinění důtka, snížení platu či nejpřísnější odvolání z funkce, soudcům navíc odvolání z funkce předsedy senátu. Exekutora lze za kárný delikt postihnout napomenutím, pokutou nebo odvoláním z exekutorského úřadu.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Poslanecké sněmovny, Nejvyššího správního soudu a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top