Exekuce info


Insolvenční správci by měli mít vlastní profesní komoru.

20 / 9 / 2019

Insolvenční správci by měli mít vlastní profesní komoru.

Vážení čtenáři, více než dvě třetiny profesionálů z oblasti insolvenčního práva si myslí, že by insolvenční správci měli mít vlastní profesní komoru. Vyslovilo se pro ni skoro 67 % dotázaných. Ještě více se jich vyslovilo pro růst odměny insolvenčních správců za oddlužení plněním splátkového kanceláře se zpeněžením majetkové podstaty.

Rychlý růst mezd a cen v národním hospodářství přispěl k tomu, že přibývá zastánců zvyšování odměn insolvenčních správců. Zajímavý posun nastal taktéž v případě provozoven. Loni největší část dotázaných uvedla, že by insolvenční správci měli působit pouze ve svém kraji či okrese, aniž by měli provozovny. Letos již s provozovnami souhlasí každý druhý.

Navýšení částky, která se neměnila deset let, podporuje skoro 85 % dotázaných. Toto zjištění ukázal výzkum mezi účastníky KONFERENCE INSOLVENCE 2019 zpracovaný společností Insolvence 2008, jež konferenci pravidelně pořádá.

„Zatímco vznik vlastní profesní komory pro insolvenční správce v průzkumu podpořilo méně respondentů než loni, zastánců zvyšování odměn naopak meziročně přibylo. S ohledem na to, jak rychle v posledním roce rostly mzdy a ceny, které se promítají do nákladů insolvenčních správců, se ale nejedná o příliš překvapivý výsledek,“ říká Tomáš Valášek výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008.

V otázce toho, kdo by měl být insolvenčním správcem, panovala letos stejně jako před rokem mezi účastníky konference výrazná shoda. Drtivá většina dotázaných si myslí, že by mělo jít i nadále o osoby dle současného znění zákona.

Co se konkrétně exekutorů týče, umožnilo by jim vykonávat funkci insolvenčního správce jen 10 % dotázaných. Poměrně jasná shoda byla k vidění také v otázce DPH z odměny insolvenčního správce. Více než dvě třetiny respondentů si myslí, že by měla činit 21 %, pro úplné osvobození od DPH se naopak vyslovilo 35 % dotázaných.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Česká justice)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top