Blog


InsolCentrum vítá průzkumy k oddlužení.

5 / 11 / 2022

Vážení čtenáři, milí klienti, výzkum společnosti PAQ Research se týkal zkoumání názorů zadlužených lidí na bariéry, které jim brání ve vstupu do insolvenční procedury oddlužení. Nezávislé šetření se týkalo 537 dlužníků v období mezi 2. a 28. červencem 2021. Zpráva k průzkumu uvádí jako hlavní bariéry výše srážek v insolvenci a neznalost podmínek oddlužení. Řešení podle výzkumníků může přinést změna parametrů oddlužení.

Výsledky výzkumu nejsou žádným překvapením. Je přirozené, že zadlužení občané shledávají řadu bariér před vstupem do úseku života stráveného splácením dluhů pod dohledem insolvenčního správce a soudu. Je dobré jejich názory slyšet, ale nemohou být jediným kritériem pro volbu parametrů oddlužení.

Vyjma názorů dlužníků by se předmětem zkoumání měly ocitnout také názory těch, kteří za dlužníky budou muset nést břímě nezaplacených závazků. Dluhy 500 tisíc hluboce zadlužených osob, (které se budou částečně odpouštět) bude muset vyvážit svými zvýšenými náklady 8 milionů řádně splácejících občanů.

InsolCentrum se zabývá zpracováním a analýzou insolvenčních dat a velice proto vítá tento i další výzkumy, které mohou pomoci blíže specifikovat dosud nezmapovanou strukturu dlužníků.

Z tohoto úhlu pohledu však postrádá logicky v uveřejněných podkladech zevrubnější analýzu respondentů z hlediska věkové struktury, rozdělení na muže a ženy i geografického určení bydliště dlužníků.

Dosavadní analýzy dluhových dat totiž prokazují rozdílné chování mužů a žen v dluhových problémech, jakož i diferenciaci přístupu k vytváření dluhů rozlišenou podle různých věkových kategorií. Bylo by přínosné se dozvědět, zda a případně jak se odlišují názory dlužníků na bariéru vstupu do oddlužení podle výše uvedených kategorií.

V tiskové zprávě se mj. uvádí doporučení výzkumníků snížit plošně dobu oddlužení na tři roky a odstranit kontrolní mechanismus soudů hodnotících na konci řízení vynaložení veškerého úsilí dlužníka.

Představme si, jak by vnímala velká skupina seniorů průměrné dlužníky, kterými jsou muži v produktivním věku, když by spláceli tři roky min. částku bez jakékoliv závěrečné kontroly. Na 2,4 mil. starobních důchodců by mohlo na vlastní oči sledovat jak typický dlužník (muž ve věku 44 let s průměrným dluhem ve výši 1 mil. Kč a s 15 věřiteli) zaplatí za tři roky svým věřitelům 40 tis. Kč, a soud nebude na závěr kontrolovat poctivost jeho úsilí.

Senioři především v jednočlenných domácnostech budou mít v současnosti velké starosti se zaplacením energií i s nárůstem základních cen potravin. Budou mít pochopení pro své spoluobčany v produktivním věku, kteří se pohybují v šedé ekonomice a snadno se svých dluhů zbaví?

I my však velmi osvětově vítáme, že existuje společnost Insolcentrum, která se na rozdíl od Ministerstva spravedlnosti velmi poctivě zabývá insolvenční statistikou. Stát má totiž disponovat velmi podrobnými insolvenčními daty!

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím  PAQ Research, InsolCentrum a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top