Exekuce info


Hrozí výrazné prodloužení insolvencí díky nedostatečné elektronizaci.

12 / 4 / 2020

Vážení čtenáři a klienti, insolvenční systém v České republice se kvůli pandemii koronaviru ocitá pod rostoucím tlakem. Skoro všechny soudy již kvůli krizovým opatřením musely přistoupit k prodloužení lhůt pro zpracování počáteční fáze oddlužení. Např. Krajský soud v Českých Budějovicích zákonnou dvouměsíční lhůtu navýšil o tři měsíce, v Brně pak budou mít insolvenční správci na předložení zprávy o přezkumu, zprávy pro oddlužení, soupisu majetkové podstaty a dalších podkladů dokonce půl roku.

Přímo na výkon činnosti insolvenčních správců se sice krizová opatření zatím nevztahují – správci musí nadále fungovat bez omezení a plnit soudem stanovené lhůty  – i oni ale čelí komplikacím plynoucím např. z omezení volného pohybu osob. Navíc se stejně jako ostatní lidé snaží řídit doporučeními vlády a minimalizovat zdravotní rizika. Osobní schůzky s dlužníky proto převádějí z provozoven v co možná největší míře na elektronickou či telefonickou formu. „Častěji se také obracejí na specializované firmy, které např. skypové videokonference a další podobné digitální služby určené insolvenčním správcům nabízejí." Dohledové orgány už avizovaly, že správce v době nouzového stavu nebudou postihovat za omezení některých činností spojených s osobním kontaktem s dlužníky. Správci se však potýkají i s dalšími překážkami. Například se jedná o častější absenci zaměstnanců, kteří musí kvůli uzavření škol pečovat o děti.

Kromě insolvenčních správců a soudů má stávající situace nepříznivý vliv rovněž na samotné dlužníky. Ti z podstaty věci patří mezi skupiny nejvíce ohrožené ekonomickými dopady opatření proti šíření koronaviru. Nejde přitom jen o to, že tito lidé až na exempce (výjimky) nemají žádné finanční rezervy, a tak na ně případné propouštění či omezení příjmu dopadne nejdříve ze všech a plnou silou. Ani další vyhlídky systému, který čelil přetížení již před vypuknutím koronavirové epidemie, přitom nejsou příznivé. V návaznosti na ekonomické dopady stávající situace lze očekávat, že bude přibývat nových insolvenčních návrhů s tím, jak se do existenčních problémů postupně bude dostávat stále více lidí i firem. Řadě dlužníků, kteří už v insolvenci jsou, pak hrozí, že nebudou schopni podmínky oddlužení dál plnit. To však vyjma lidského rozměru celého problému znamená také další administrativní zátěž pro celý systém.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů Česká justice a Insolvence 2008)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top