Blog


Home Credit dál umožňuje odklad splátek.

5 / 4 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti kvůli špatné pandemické situaci nabízí nebankovní instituce Home Credit klientům možnost požádat do konce měsíce dubna o další odklad splátek až o tři měsíce, a jestliže se situace nezlepší, prodlouží tuto možnost dokonce ještě o měsíc. O odklad splátek můžete požádat do 30. dubna 2021. Žádost bude vyřízena zpravidla do 10 dní.

„Variant, jak vyřešit nastalý problém se splácením, nabízíme víc. Může se jednat o odklad na jeden až tři měsíce nebo o rozložení do většího množství splátek. Vždy se jedná o individuální dohodu a hlavně platí, že je nutné začít osobní situaci řešit včas," sděluje Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Credit. O odklad splátek může klient požádat v případě, že jej negativně finančně zasáhly dopady související s epidemií koronaviru. Podmínkou pro kladné vyřízení žádosti je dle jmenované společnosti doložení listinných podkladů prokazujících tuto tíživou situaci. V okamžiku podání žádosti rovněž nesmí být klient v prodlení s úhradou splátek úvěru. O odklad splátek lze požádat u půjček z úvěrových smluv, u kterých bylo možno využít ochrannou dobu dle zákona o moratoriu, tj. zákona č. 177/2020 Sb.

Odklad splátek ale vůbec neznamená jejich odpuštění! Splátky úvěrů se pouze odkládají. Úrok za dobu odkladu zaplatí klient až na konci splátkového kalendáře, úvěr je po dobu odkladu nadále úročený úrokovou sazbou dohodnutou ve smlouvě o úvěru. Dojde tedy logicky k prodloužení splatnosti úvěru a navýšení celkové částky, kterou klient uhradí! V případě, že má klient úvěr pojištěn, bude pro zachování pojistné ochrany muset i po dobu odkladu platit při některých typech pojistného produktu úhradu za pojištění.

Žádost o odklad splátek je možné podat prostřednictvím tohoto formuláře. Ten obsahuje i seznam dokladů, kterými klient doloží tíživou situaci. Vyplněný a podepsaný formulář společně s doklady lze zaslat buď e-mailem nebo prostřednictvím poštovní přepravy.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím webů Měšec.cz a Home Credit)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top