Blog


Formulář s názvem Potvrzení k chráněnému účtu je teď v elektronické podobě.

3 / 7 / 2021

Vážení klienti, milí čtenáři, Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo formulář „Potvrzení k chráněnému účtu", který dlužníkům zajistí vyplácení příjmů nebo pohledávek i z několika účtů na chráněný účet. Nový interaktivní formulář je ke stažení zde: Potvrzení k chráněnému účtu – Exekuce (justice.cz).

Podle občanského soudního řádu (OSŘ) vystaví dlužník povinného z pohledávek na písemnou žádost soudu nebo povinnému potvrzení o čísle účtu, z nějž tyto pohledávky, mzdu, výživné nebo jiné příjmy vyplácí, a o dalších skutečnostech, které mají být podle zákona v potvrzení uvedeny (dále jen „potvrzení k chráněnému účtu"). V potvrzení k chráněnému účtu dlužník z chráněného příjmu uvede údaje, které jsou aktuální ke dni vystavení tohoto potvrzení. V případě, že ode dne vystavení potvrzení k chráněnému účtu do dne, kdy dlužníku z chráněného příjmu bude doručeno potvrzení, dojde ke změně účtu, z něhož jsou vypláceny pohledávky, mzda, výživné nebo jiné příjmy, je třeba neprodleně povinnému vystavit i bez žádosti aktualizované potvrzení k chráněnému účtu.

V aktualizovaném potvrzení k chráněnému účtu dlužník z chráněného příjmu uvede všechny údaje, které má potvrzení k chráněnému účtu obsahovat, aktualizované ke dni vystavení tohoto potvrzení. Pokud jsou příslušné příjmy vypláceny z několika účtů, je třeba uvést v potvrzení k chráněnému účtu všechny tyto účty.

Získané potvrzení zašle dlužník soudnímu exekutorovi nebo jinému orgánu, jenž nařídil exekuci platebního účtu a požádá jej, aby oznámil bankovnímu ústavu, který vede obstavený účet, číslo účtu, z něhož je vyplácen chráněný příjem, a číslo obstaveného účtu, z něhož bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem. Pokud má dlužník na obstavený účet vedeno několik exekucí nařízených několika různými exekutory či orgány, může komunikovat s kterýmkoliv z nich dle výběru.

Česká národní banka na svých internetových stránkách dne 16. června 2021 uveřejnila informaci pro zájemce o chráněný účet, která se kromě jiného týká i postupu pro zřízení chráněného účtu (informace ČNB je dostupná zde: Co je chráněný účet a jak jej zřídit a užívat? - Česká národní banka (cnb.cz)).

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím webů Ministerstva spravedlnosti, České justice, Advokátního deníku a ČNB)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top