Blog


Exekutorská komora ČR plánuje rozšířit okruh elektronických informací.

4 / 8 / 2020

Vážení klienti, milí čtenáři, zástupci Exekutorské komory ČR jednali o možnostech spolupráce s Vladimírem Dzurillou, vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci. Hlavními tématy byly rozvoj elektronizace justice a Centrální evidence exekucí, aby byla zajištěna lepší informovanost obyvatel. Obě strany se taktéž shodly na myšlence vzniku meziresortní expertní komise. Digitalizace justice představuje velkou výzvu a měla by být prioritou pro zajištění fungování soudní moci. Soudní exekutoři přitom mají v oblasti digitalizace výrazný náskok před soudy, neboť významná část exekučního řízení probíhá v elektronické podobě.

Exekutorská komora ČR seznámila vládního zmocněnce pro IT se současnou podobou Centrální evidence exekucí i s plány, které s ní do budoucna Komora má. Už v minulosti se jí podařilo napojit Centrální evidenci exekucí na systém CzechPOINT, díky čemuž si každý člověk může pořídit výpis z evidence na kterékoli pobočce České pošty s touto službou. Spoluprací s vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci, Vládou ČR, a příslušnými ministerstvy může Exekutorská komora ČR dále rozšiřovat dostupnost Centrální evidence exekucí pro širokou veřejnost. „Potenciál spatřuji především v možnosti propojení Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR s Portálem občana, čímž by se možnost pořizovat si výpisy z evidence rozšířila na další platformu dostupnou všem občanům," konstatoval Vladimír Dzurilla.

Zkušeností Exekutorské komory ČR lze použít např. i při informování veřejnosti o stavu exekucí v České republice. Příkladem může být projekt statistického webu, který lze dále rozvíjet a rozšiřovat tak okruh informací sdělovaných elektronickou formou veřejnosti. „Jak jsem v květnu avizoval, pokračujeme ve snaze rozšiřovat okruh dostupných informací. Naše schůzka nám pouze potvrdila velký potenciál propojení Centrální evidence exekucí s dalšími informačními portály. Společným zájmem je co nejjednodušší a nejefektivnější zprostředkování dat veřejnosti," dodává prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil.

Zástupci EK ČR se s Vladimírem Dzurillou shodli i na myšlence vzniku expertní meziresortní komise, která by měla za úkol procesování výše uvedeného rozvoje centrální evidence exekucí.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webových stránek Advokátního deníku, České justice a Exekutorské komory České republiky)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top