Blog


Exekutoři mají návrhy na odklad řízení podle své komory posuzovat vstřícněji.

1 / 4 / 2020

Vážení čtenáři, Exekutorská komora ČR doporučila svým členům, tj. soudním exekutorům, aby se v maximální míře snažili vyhovět žadatelům o splátkový kalendář a postupovali co nevstřícněji při posuzování návrhů na odklad exekučního řízení u povinných.

Navrhla v současné složité situaci dočasné odložení vyklizení prostor k bydlení, zastavení vymáhání příslušenství po určitou dobu nebo snížení DPH. Současně ale varuje před zavalením soudů.

Exekutorská komora také apelovala na zodpovědnost dlužníků, kteří v případě zájmu musí individuálně podat návrh a řádně doložit důvody žádosti o odklad exekuce.

Soudní exekutor může odložit exekuci, jestliže se dlužník bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon exekuce mohl mít pro něho nepříznivé následky, ale zároveň by oprávněný nebyl odkladem exekuce vážně poškozen. „Při vědomí vážnosti situace mnoha dlužníků musíme vést v patrnosti, že spousta věřitelů a věřitelek právě teď zoufale čeká na vymožené peníze, které se pro ně mnohdy v exekucích měsíčně vymáhají a vyplácejí. Jako příklad mohu uvést matky samoživitelky nebo řemeslníky, kteří nedostali zaplaceno za odvedenou práci," uvedl prezident komory Vladimír Plášil.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webu Česká justice)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top