Blog


Exekuce s nepřiměřenými úroky musí soudy částečně zastavovat.

16 / 7 / 2019

Exekuce s nepřiměřenými úroky musí soudy částečně zastavovat.

Vážení čtenáři a potenciální klienti, pakliže chceme být úspěšní v problematice výkupů rezidenčních nemovitostí, musíme se neustále vzdělávat a proškolovat, a to i v související exekuční judikatuře. Z tohoto důvodu nám nemohl uniknout zásadní až přelomový nález Ústavního soudu, o kterém dnes pohovoříme.

Ústavní soud (ÚS) v Brně judikoval, že pokud jsou vymáhané úroky z prodlení nepřiměřeně vysoké, mají obecné soudy povinnost částečně zastavit exekuční řízení!

ÚS vyhověl stížnosti muže, který si půjčil 25.000 korun a dluh včetně úroku z prodlení stanoveného na jedno procento denně se postupně vyšplhal na 900.000 korun. Dle expertů na dluhovou problematiku (i podle našeho mínění) se jedná o klíčový nález, který pomůže tisícům lidí v exekuci. Ústavní soud již v minulosti došel k závěru, že sjednání úroků z prodlení, které zcela vybočí z mezí přiměřenosti, je protiústavní. Současně se jedná o zneužití práva. Přiznání takových úroků proto znamená zásadní vadu exekučního titulu. „V těchto případech je třeba, aby obecné soudy v exekučním řízení poskytly povinnému a jeho majetku soudní ochranu tak, že výkon rozhodnutí v části týkající se nepřiměřené výše úroků zastaví, a zajistí tak spravedlivou rovnováhu při ochraně majetkové sféry dlužníka i věřitele, konstatoval mj. Ústavní soud.

Smlouvu o půjčce muž uzavřel v roce 2009. Pro případ, že sumu nevrátí včas, byl stanoven úrok z prodlení jedno procento denně. Obvodní soud pro Prahu 4 ani Městský soud v Praze později nevyhověly návrhu dlužníka, aby z důvodu nepřiměřené výše úroků z prodlení zastavily exekuci jako nepřípustnou „z jiného důvodu“, jak umožňuje občanský soudní řád. Podle názoru soudů v Praze, který Ústavní soud považuje za mylný, nemůže justice v exekučním řízení přezkoumávat správnost exekučního titulu, a tedy ani vymáhanou výši úroků z prodlení.

Podle ústavních soudců se však lze v exekučním řízení zabývat zásadními vadami exekučního titulu. Soudy jsou dokonce povinny výkon rozhodnutí zastavit v situaci, kdy by vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu.

V dalším řízení tak bude úkolem nižších (tzv. obecných) soudů, aby stanovily výši úroků z prodlení, kterou lze ještě považovat za přiměřenou a ústavní, a aby ve zbylé části exekuci zastavily, uvádí se v nálezu.

Podle Radka Hábla, spoluautora projektu „Mapa exekucí“ se jedná o „klíčový nález proti lichvářům všeho druhu“, který se týká desetitisíců lidí v exekuci.

Rozhodnutí uvítal i analytik organizace Člověk v tísni a expert na dluhovou problematiku Daniel Hůle.

Advokát Petr Němec, který řeší exekuční kauzy a hájí klienty v exekučních řízeních, označil nález za „krásný judikát“ a připomněl, že předmětný rozsudek Ústavního soudu pomůže spoustě lidí.

Zdroje:

https://www.usoud.cz/aktualne/obecne-soudy-jsou-povinny-v-pripade-neprimerene-vyse-vymahanych-uroku-z-prodleni-ca/,

https://www.ceska-justice.cz/2019/04/ustavni-soud-prilis-vysoke-uroky-prodleni-lze-castecne-zastavit-exekuci/,

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pro-prilis-vysoke-uroky-z-prodleni-lze-castecne-zastavit-exekuci/1743372,

https://domaci.ihned.cz/c1-66552540-obecne-soudy-maji-povinnost-castecne-zastavit-exekucni-rizeni-pokud-jsou-uroky-z-prodleni-neprimerene-vysoke-rozhodl-ustavni-soud,

https://www.denik.cz/ekonomika/prelomovy-rozsudek-soudy-mohou-kvuli-vysokym-sankcnim-urokum-zastavit-exekuci-20190410.html.

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top