Exekuce info


Exekuce jsou de facto částečně zmrazené!

24 / 10 / 2020

Vážení čtenáři, milí klienti, soudní exekutoři nebudou moci do 31. ledna 2021 provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení (resp. ve kterých mají povinní trvalý pobyt – viz tak ustanovení § 24 odst. 1 – takzvaného Lex Covid Justice I, tj. zákona č. 191/2020 Sb., zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu) a rovněž nebudou moct zabavovat věci, tedy provádět tzv. mobiliární exekuce. Týká se to i již dříve zahájených exekucí. Poslanci totiž ve zrychleném řízení schválili návrhy na úlevy v exekučním a insolvenčním řízení během současné druhé vlny epidemie covidu. Návrh právního předpisu nyní poputuje k projednání do Senátu a k podpisu prezidentovi republiky. S ohledem na politické rozložení sil v Senátu lze anticipovat, že dočasné úlevy začnou platit od půlky listopadu. S balíčkem úlev pro dlužníky (povinné) přišla do Poslanecké sněmovny vláda, která návrh resortu spravedlnosti schválila. De facto stejná opatření již platila na jaře v první koronavirové vlně.

Omezení u zastavení prodeje movitých i nemovitých věcí v exekuci se stejně jako na jaře nevztahuje na vybrané přednostní pohledávky. Jedná se např. o exekuce na výživné, náhradu újmy způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání, ublížením na zdraví nebo trestným činem. Nejběžnější způsob exekuce, tj. tedy strhávání peněz z účtu povinného (dlužníka), bude kontinuálně fungovat dál. Zastavení mobiliárních exekucí a dražeb už dopředu kritizovali některé exekutorské úřady a zástupci věřitelů. Podle jejich názorů mají dlužníci v problémech možnost o odklad individuálně exekutora požádat a zatím toho nevyužívají více než v minulosti. Věřitelé tak podle nich zbytečně na čas přijdou o peníze, ke kterým by se jinak dostali. Pro spoustu malých věřitelů, jako jsou drobní podnikatelé a živnostníci, zaměstnanci, kterým např. zaměstnavatel dluží výplatu, nebo bytová družstva a SVJ, vymáhající dluhy po neplatičích poplatků za služby spojené s bydlením, může jít o existenční otázku. Zákonodárci též schválili prodloužení lhůty u dalšího jarního opatření. To říká, že člověku, který se dostane do exekuce, musí soudní exekutor ponechat na bankovním účtu až čtyřnásobek životního minima. Dříve to byla přitom pouze polovina. Toto opatření má nově platit do konce února, místo do konce prosince.

Další schválené změny se týkají úlev pro podnikatele a firmy v insolvenčním řízení. Schválenou legislativní novelou dostanou možnost nadále žádat insolvenční soud o mimořádné moratorium ke své ochraně před věřiteli. Budou tak moci hradit aktuální výdaje nutné na provoz přednostně před staršími závazky. Korporace v reorganizaci navíc mohou požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu. Nebude tedy hrozit přeměna reorganizace v konkurz. Podnikatelům, kteří byli dosud ekonomicky stabilní, avšak kvůli opatřením se dostali do dočasných hospodářských obtíží, které by však měly po odpadnutí nouzového stavu odeznít, se odkládá povinnost podat na sebe insolvenční návrh za účelem uvolnění kapacit k odvrácení úpadku.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím zákona č. 191/2020 Sb., dohledatelných materiálů na webu Poslanecké sněmovny, to jest především samotného sněmovního tisku 1060 a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top