Blog


Evropská střední třída zaznamenala zhoršení životního standardu.

9 / 1 / 2024

Vážení klienti, milí čtenáři, evropská střední třída zaznamenala v posledních dvou letech zhoršení životního standardu. Navíc tento trend má v dalších letech pokračovat. Za největší rizika pro ekonomický vývoj v Evropské unii považuje válečné konflikty a vysokou inflaci. Toto zjištění vyplývá ze studie Centra pro evropská studia Wilfrieda Martense, jejíž závěry v metropoli představila předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Studie ukázala, že zhoršení osobního životního standardu zaznamenalo v posledních dvou letech 51 procent příslušníků střední třídy v EU, naopak o zlepšení ve stejném období hovoří 16 procent.

Výsledky rovněž ukazují na pesimistická očekávání pro futuro. Zhoršení životního standardu očekává 46 procent zástupců střední třídy, třetina nečeká žádnou změnu a ve zlepšení věří 22 pct. Co se týká jejich finanční situace, 11 procent občanů zařazených do střední třídy již nyní nedokáže vyjít s finančními prostředky a 43 % s nimi vychází pouze s obtížemi. Za významnou hrozbu pro budoucí národohospodářský vývoj v Evropské unii považuje třetina zástupců střední třídy válečný konflikt, pro 31 procent je to vysoká inflace. S odstupem následuje korupce, kterou zmiňuje 17 procent střední třídy, stárnutí populace, kterého se obává 14 procent, a energetická závislost EU na jiných zemích, o níž mluví 13 procent zástupců střední třídy.

Studie též ukázala, že za největší hrozbu považuje střední třída v celé EU růst životních nákladů. U jiných hrozeb se ale obavy lidí v jednotlivých regionech liší. Češi tak mají v porovnání s evropským průměrem větší obavy z vývoje svých příjmů, které zmiňuje 31 procent zástupců střední třídy, v celé EU to je přitom 24 procent. Naopak menší obavy mají Češi, Moravané a Slezané z dopadů klimatických změn, které znepokojují 17 procent střední třídy, v celoevropském průměru to ale činí 26 procent.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (za použití Centra pro evropská studia Wilfrieda Martense, Poslanecké sněmovny a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top