Exekuce info


EU hodlá zastropovat sazbu úroků nebo nákladů u spotřebitelských úvěrů.

11 / 12 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, členské státy EU by měly zavést horní hranici úrokových sazeb nebo roční procentní sazby nákladů (RPSN) případně celkových nákladů u spotřebitelských úvěrů.

Počítá s tím návrh evropské směrnice o spotřebitelských úvěrech. Zavedení případného stropu na úroky nebo náklady u spotřebitelského úvěru dosud v EU záviselo na rozhodnutí konkrétní země. Legislativní návrh uvádí, že členské státy zavedou horní hranice pro jeden nebo více parametrů, a to úrokové sazby, roční procentní sazbu nákladů nebo celkové náklady úvěru pro spotřebitele. Hrozí nebezpečí, že rizikoví zájemci o úvěry se přesunou do „šedé zóny" a budou si půjčovat peníze od lichvářů. Evropská komise argumentuje, že zavedení stropu ochrání spotřebitele. „V řadě členských států je běžnou praxí stanovení horních hranic pro úrokové sazby, roční procentní sazby nákladů, anebo celkové náklady úvěru pro spotřebitele. Toto určení horní hranice se z hlediska spotřebitelů ukázalo jako přínosné," konstatuje se v důvodové zprávě.

Návrh směrnice taktéž uvádí, že věřitel může za zvláštních a odůvodněných okolností výjimečně úvěr poskytnout, pokud má např. se spotřebitelem dlouhodobý vztah, nebo v případě půjček na financování mimořádných výdajů na zdravotní péči, studentských půjček nebo půjček pro spotřebitele se zdravotním postižením. Měl by ale zohlednit výši a účel úvěru a pravděpodobnost, že závazky ze smlouvy spotřebitel splní.

Návrh směrnice, která ruší a nahrazuje dosavadní směrnici z roku 2008, navíc zavádí v rámci vyšší ochrany spotřebitelů např. zákaz vázaného prodeje nebo omezuje nutnost poskytovat některé povinné informace, které není možné zveřejnit obrazem. Týká se to třeba reklamy v rádiu. Návrh reaguje na digitalizaci služeb na tomto trhu a má usnadnit i přeshraniční poskytování úvěrů. Poskytovatelé úvěrů budou muset zájemce informovat na evropském jednostránkovém formuláři, kde by měly být klíčové informace o úvěru, aby klienti mohli porovnávat víc nabídek. Účelem je zajistit, aby spotřebitelé viděli všechny základní informace na první pohled, a to i na displeji mobilního telefonu.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top