Blog


EK ČR vyzvala senátory, aby podpořili zavedení teritoriality.

4 / 6 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, na 12. schůzi, která bude zahájena 9. června 2021, bude Senát Parlamentu České republiky projednávat mj. vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Při té příležitosti vyzvala Exekutorská komora České republiky senátory, aby neopakovali chybu poslanců a neignorovali pozměňovací návrhy na zavedení zásady teritoriality, resp. místní příslušnosti.

Prezident EK Mgr. Jan Mlynarčík považuje zavedení zásady teritoriality za nejlepší možné řešení. „Vládní strany se ve svém programovém prohlášení zavázaly vyřešit problém vícečetných exekucí. Přesto jsme však svědky odmítavého přístupu k jakémukoli smysluplnému řešení této problematiky. Samozřejmě neexistuje žádné řešení, které by vyhovovalo všem. Vždy se objeví někdo, tu z dlužnického spektra, tu z věřitelského prostředí, kdo bude nesouhlasit. Bavíme-li se však o systémové změně způsobilé odstranit některé zásadní nedostatky stávající právní úpravy, nemůžeme před místní příslušností soudních exekutorů zavírat oči," zdůraznil Jan Mlynarčík. Exekutorská komora ČR přitom volá po zavedení tzv. principu místní příslušnosti soudních exekutorů už několik let. V praxi by to znamenalo, že by se nové případy přidělovaly exekutorům podle bydliště povinného, což by povinným značně ulehčilo situaci, protože by soudní exekutoři činnost vykonávali pouze v rámci svého kraje. Tento návrh nachází podporu i u odborné veřejnosti, Poslanecká sněmovna jej přesto odmítla. Pozměňovacími návrhy zavádějícími úplnou či částečnou místní příslušnost se ale nyní bude zabývat ještě horní komora Parlamentu, která může rozhodnutí poslanců zvrátit.

„Ačkoliv se uzákonění úplné teritoriality jeví jako nepravděpodobné, existují návrhy na její částečné uplatnění. Poslanecký návrh spotřebitelské místní příslušnosti, která je jednou z variant místní příslušnosti, se jeví podle odborné veřejnosti nejslibněji," dodává viceprezident Exekutorské komory ČR Mgr. Martin Tunkl. Spotřebitelská místní příslušnost znamená místní příslušnosti, kdy dochází k pověření soudního exekutora v rámci kraje pouze u těch exekucí, kdy je dlužník zároveň spotřebitelem. Logicky z toho plyne, že by se takto nepostupovalo v případě dluhů z podnikání ani u jiných než spotřebitelských dlužníků.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a Exekutorské komory České republiky)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top