Blog


EK ČR uveřejnila na svém webu vzor návrhu na odklad exekuce.

10 / 7 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti na základě událostí posledních dnů, a to konkrétně v reakci na působení ničivého tornáda na jižní Moravě, se Exekutorská komora České republiky rozhodla zpřístupnit na svém webovém rozhraní vzor návrhu na odklad exekuce. Chce tak co nejvíce usnadnit situaci osobám v exekuci, které byly tornádem postiženy. Nutno úvodem dodat, že Exekutorská komora České republiky sama zorganizovala finanční sbírku mezi soudními exekutory a v brzké době finanční prostředky budou odeslány některé z neziskových organizací, pomáhající lidem, které postihla přírodní katastrofa.

Exekutorská komora ČR se i nadále bude snažit být max. nápomocna řešení situace lidí, kteří byli postiženi přírodní katastrofou, o čemž prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Jan Mlynarčík informoval i hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha.

Prezident Exekutorské komory ČR dále zopakoval, že stávající právní úprava na obdobné situace pamatuje, např. návrhem na odklad anebo návrhem na zastavení exekuce. V této souvislosti informoval, že vzor návrhu na odklad exekuce najdou žadatelé na webovém portálu www.ekcr.cz v sekci „Poradny, záložka vzory a formuláře". Přímý odkaz lze pak najít na: https://www.ekcr.cz/1/poradny/2865-vzory-a-formulare.

Exekutorská komora je připravena spolupracovat i s neziskovými organizacemi, zejména s těmi, které se podílejí na organizování pomoci, aby spolu s nimi přispěla k řešení nelehké situace lidí postižených tornádem. S některými organizacemi je už v přímém kontaktu.

Prezident Komory vyjádřil přesvědčení, že tato mimořádná situace bude v rozhodování soudních exekutorů řádně zohledňována. V tomto duchu ostatně vydala Komora i doporučení směrem k soudním exekutorům.

Exekutorská komora ČR ujišťuje, že výplaty pojistných plnění určených na úhradu vzniklých škod postihovat soudní exekutoři nemohou.

Exekuci by neměly podléhat ani finanční prostředky, o nichž zvláštní zákony nebo jiné obecně závazné právní předpisy stanoví, že mohou být použity pouze na určené účely, což se týká i darů nebo příspěvků ze sbírek.

Podobně se to bude týkat i materiální pomoci postiženým lidem. Je nicméně důležité, aby žadatelé předem oznamovali poskytovatelům pomoci, že jsou v exekuci, a posléze kontaktovali příslušný exekutorský úřad. Uvědomujeme si všichni, že postižení lidé mají aktuálně jiné problémy, proto jim nabízíme tuto formu pomoci.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím webů Advokátního deníku a Exekutorské komory ČR)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top