Blog


EK ČR má z novely rozporuplné pocity, připravuje žalobu.

13 / 6 / 2021

Vážení čtenáři, ve čtvrtek 10. června 2021 vrátil Senát Parlamentu ČR Poslanecké sněmovně novelu exekučního a občanského soudního řádu k projednání s řadou změn. V souladu s vyjádřením, které Exekutorská komora České republiky poskytla Advokátnímu deníku, komora oceňuje snahu senátorů napravit mnoho vad v návrhu novely schváleném PS, přesto však podle ní novela stále obsahuje mnoho rozporuplných nařízení. Ustanovení o tom, že soudní exekutor nemá nárok na úhradu nákladů na řádně vedená, avšak bezvýsledná řízení, které exekutoři považují za protiústavní, bude napadeno u Ústavního soudu.

„Vážíme si úprav, které povedou k větší šanci novelu zákona vůbec v aplikační praxi uplatnit. Ale i přes snahu horní komory máme rozporuplné pocity, jak bude možné nová nařízení zrealizovat. Samozřejmě nás velmi mrzí, že Senát nevyužil šanci na zásady teritoriality(místní příslušnosti), která by výrazně pomohla stabilitě vymáhání práva, a proto ji dlouhodobě prosazujeme," okomentoval výsledky jednání Senátu prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Jan Mlynarčík. Proti kontroverznímu návrhu, který na poslední chvíli vzešel z jednání senátních výborů, týkající se zániku nároku soudních exekutorů na úhradu nákladů exekuce, bude-li exekuce v některých případech zastavena, připravuje Exekutorská komora ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. „Návrh zasahuje do práva exekutora na úhradu nákladů exekuce. Vzhledem k předchozím výrokům Ústavního soudu nepochybujeme o tom, že budeme úspěšní," upřesňuje Jan Mlynarčík. Exekutorská komora ČR též nesouhlasí s retroaktivními účinky novely dříve zahájených exekucí. Dle návrhu Senátu by byly zastaveny i nynější šestileté a starší marné exekuce, a to již od roku 2023, tedy rok po předpokládané účinnosti novely. Exekutoři vedle toho upozorňují, že nastane-li po účinnosti zákona chaos v aplikaci ustanovení o soupisu všeho majetku z důvodu nepřipravenosti rejstříku zahájených exekucí vedeným Ministerstvem spravedlnosti, není ho možné přičítat soudním exekutorům, protože před tímto problémem všechny včas varovali. V případě přijetí novely exekučního a občanského soudního řádu povedou schválená ustanovení každopádně k dalším a vyšším výdajům spojeným s vymáháním práva, a to nejen u soudních exekutorů, ale u všech účastníků řízení. Navíc bude podle exekutorů docházet k mnohým nedorozuměním, protože si jednotlivé body novely odporují a bude velmi složité všechna nová pravidla uvést do praxe.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů Advokátního deníku a Exekutorské komory České republiky)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top