Blog


EK ČR kritizuje úpravu tarifu navrženou resortem spravedlnosti.

4 / 2 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, Exekutorská komora České republiky kritizovala ve svém vyjádření vydaném dne 11. ledna 2023 návrh Ministerstva spravedlnosti na úpravu exekutorského tarifu. Jak uvedla Mgr. Eva Rajlichová, tisková mluvčí EK ČR, jednala Komora exekutorů několik měsíců s resortem spravedlnosti o navýšení tarifu, který se nezměnil více než 16 let. Zástupci EK ČR požadovali – s ohledem na ekonomickou situaci, inflaci, zvýšení cen energií a zdražování služeb – minimálně dorovnání odměny soudních exekutorů na původní výši a promítnutí inflace za posledních 16 let do hotových nákladů. K návrhu, který odešel do připomínkového řízení a do něhož výrazně zasáhli někteří zástupci části neziskového sektoru, má Exekutorská komora zásadní výhrady.

Podle vyjádření Exekutorské komory ČR by se po zavedení nových pravidel příjmy exekutorů reálně snížily. Pro Komoru by byla přijatelná kompromisní varianta – tedy minimální zvýšení odměny na 3 000 Kč a paušální náhrada hotových výdajů na částku 5 000 Kč. Na této verzi se zástupci EK shodli s Ministerstvem spravedlnosti před tím, než do jednání vstoupili zástupci neziskového sektoru.

Podle sdělení Evy Rajlichové je v současnosti v České republice již zhruba dvacet neobsazených exekutorských úřadů. Pokud by se v důsledku neutěšené ekonomické situace musely zavírat další, bude to znamenat, že stovky spisů, běžících věcí, nebude mít kdo administrovat a přinese to komplikace především dlužníkům (povinným). Úspěšnost vymáhání pohledávek soudními exekutory je dlouhodobě kolem 30 procent (analýza EK ČR z roku 2020). Náklady nese povinný – pro stát tedy exekutoři představují bezplatnou, efektivní a v neposlední řadě zákonem kontrolovanou službu. Čeští soudní exekutoři se v loňském roce museli vypořádat se dvěma akcemi Milostivé léto, kde jim zákonodárci přiznali odměnu, která neodpovídala ani v té době už nevyhovujícímu exekučnímu tarifu. Čeká je dále zastavování marných, resp. bezvýsledných exekucí, kde doposud nebyla určena náhrada za náklady, které jim vznikly. Tyto kroky motivované zejména politicky vnímají členové stavu jako vážnou hrozbu pro vymahatelnost práva v České republice. Pokud to nebude fungovat, může to dle EK ČR mít vážné celospolečenské důsledky.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím Exekutorské komory České republiky, Advokátního deníku a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top