Blog


Dlužníkům v oddlužení by mělo zůstat více peněz.

2 / 8 / 2022

Vážení čtenáři, milí klienti, Lidem v oddlužení či exekuci by mělo pro letošek zůstat ze mzdy více peněz. Nejvyšší soud (dále i jako „NS") vydal právní stanovisko, podle kterého se zvýšila takzvaná nezabavitelná částka u dlužníků. Sjednotil tak dosavadní praxi, kdy se soudy a zaměstnavatelé neshodovali na výkladu aktuálně platných zákonů a nařízení. Stanovisko uveřejnil na webu. Podle místopředsedy NS JUDr. Petra Šuka se týká stovek tisíc lidí v České republice. Navíc stanovisko vychází z metodiky Ministerstva spravedlnosti.

Soudce občanskoprávního a obchodního kolegia k vydání stanoviska vedlo zejména rozkolísané posuzování otázky, jaké dopady mělo zvýšení normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 na stanovení tzv. nezabavitelné částky, která nesmí být sražena z měsíční mzdy a musí zůstat dlužníkům pro zajištění jejich životních potřeb. K problematice publikovala Ministerstvo spravedlnosti metodiku již na počátku letošního roku. Resort poté podle informací České justice inicioval jednání s předsedy krajských soudů i Nejvyšším soudem, aby se přístup sjednotil a zastřešil.

Normativní náklady na bydlení v nájemních bytech činí 5.626 až 20.521 korun, v závislosti na velikosti obce a počtu lidí v domácnosti. Odvozuje se od nich primárně příspěvek na bydlení, sekundárně však také nezabavitelná částka u dlužníků. Pro rok 2022 zákonodárci mimořádně zvýšili normativní náklady o dalších 1.120 až 1.974 korun, opět v závislosti na místě bydliště a počtu lidí v nájemním bytě. Právě o tuto částku by se měla podle sjednocujícího stanoviska Nejvyššího soudu zvýšit rovněž nezabavitelná částka u dlužníků (povinných). Dosud totiž v aplikační praxi nepanovala jednota. Např. insolvenční úseky krajských soudů v Českých Budějovicích a Plzni zaujaly opačný postoj, podle kterého se mimořádné zvýšení normativních nákladů do nezabavitelné částky nepromítá. V obdobných situacích má NS pravomoc sjednotit praxi právě prostřednictvím stanovisek zveřejňovaných ve sbírce.

Podle Dr. Šuka je důležité, že stanovisko přichází relativně rychle, neboť se týká spousty občanů. „Veřejně dostupné zdroje uvádějí, že je aktuálně v oddlužení asi 111.000 osob, celkem v exekuci je až 700.000 občanů. I kdyby jich měla mzdu či plat postižena jen menší část, pořád platí, že předmětné stanovisko civilního kolegia NS se bezprostředně dotýká řádově stovek tisíc lidí v našem státě," uzavřel JUDr. Šuk.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK a České justice)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top