Blog


Dluhů z dětství by se mohli lidé zbavit za tři roky, pakliže splní pravidla.

14 / 8 / 2019

Dluhů z dětství by se mohli lidé zbavit za tři roky, pokud splní pravidla oddlužení.

Zařazení těchto dlužníků do zvýhodněného režimu, který se aktuálně vztahuje na seniory a zdravotně postižené, dnes schválil Senát. Novelu insolvenčního zákona ještě musí kontrahovat (podepsat) prezident.

Jmenovaný návrh reaguje na situaci, kdy v České republice čelí exekučnímu řízení přes 6 500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy nespravedlivě přinesly z dětství.

Zvýhodněný režim by se měl nově týkat lidí, u nichž alespoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly předtím, než dovršili 18 let věku. K těmto finančním závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, jestliže finanční prostředky použili na splácení starších závazků.

Mírnější režim oddlužení pro seniory a invalidy pak přinesla velká novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti 1. června 2019. Ta zrušila vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých závazků.

Senátor Zdeněk Hraba poukazoval na možné riziko zneužití nových legislativních pravidel. Podle něj může hrozit to, že nově budou smlouvy uzavírat místo rodičů jejich děti, aby se tak snáze dostaly z dluhů. V tom se s ním ztotožnil i předseda výboru Miroslav Antl. Zástupkyně předkladatelů poslankyně Kateřina Valachová poznamenala, že obcházení práva je jednání proti právu. Poslanecká novela, kterou předložili představitelé všech devíti sněmovních frakcí v čele s poslankyní Valachovou, navazuje na další ještě nepřijatou úpravu, podle níž by dluhy dětí do 15 let přecházely na jejich zákonné zástupce. Vláda ČR s oběma změnami souhlasila.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti chce předejít vzniku dětských dluhů, připravila proto dvě alternativy zákona. 

V obou návrzích legislativních novel občanského zákoníku (pozn. zákona č. 89/2012 Sb.) se nicméně počítá s tím, že po nabytí svéprávnosti bude možné po z dětství zadluženém člověku vymáhat dluhy pouze do výše jeho jmění!

„Návrh jsme připravili ve dvou variantách. Jedna se zaměřuje pouze na dětské dluhy, které už existují, druhá má pak za cíl současně zamezit i jejich samotnému vzniku,“ uvedla v tiskové zprávě ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

V obou návrzích se počítá s tím, že po nabytí svéprávnosti bude možné po z dětství zadluženém člověku vymáhat dluhy pouze do výše jeho jmění. Stejně tomu má být u pokut. Za částku, která přesáhne majetek dítěte, by měl podle novely ručit zákonný zástupce, který dal k půjče souhlas nebo si za dítě sám půjčil. „V důsledku tak nebude možné, aby osoby vstupovaly do dospělosti s dluhy,“ konstatovalo ministerstvo v předkládací zprávě.

Za škodu, kterou způsobí dítě mladší 15 let, by měl podle návrhu nést odpovědnost člověk, který na něj měl dohlížet. Vymáhat náhradu po dítěti by už nemělo být možné. „Výjimka bude pouze u dětí, které se dopustily činu povahy trestného činu nebo mají značný majetek, např. ze zděděné pozůstalosti,“ sdělil Řepka. Soudy by pak podle novely nemohly vydat vůči nezletilému platební rozkaz nebo rozsudek pro zmeškání.

Druhá varianta přidává úpravu svéprávnosti. Dítě by bez souhlasu rodičů či zákonných zástupců nemohlo právně jednat, tedy by např. nemohlo uzavřít kupní smlouvu nebo si vypůjčit. „Cílem je upravit svéprávnost nezletilých tak, aby problematické situace zadlužení zásadně nemohly vznikat,“ uvedl rezort spravedlnosti.

Vážení čtenáři a klienti, náš článek je pouze ilustratorní povahy, neslouží např. pro účely koncipování kvalifikační, vědecké práce. Z toho titulu tak na tomto místě odkazujeme nejen na použité odborné zdroje, nýbrž i na další literaturu:

https://advokatnidenik.cz/2019/08/13/lide-se-asi-budou-moci-snadneji-zbavit-dluhu-z-detstvi/,

https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/lide-se-asi-budou-moci-snadneji-zbavit-dluhu-z-detstvi,

https://www.ceska-justice.cz/2019/07/benesova-chce-predejit-vzniku-detskych-dluhu-pripravila-dve-varianty-zakona/,

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dluhu-z-detstvi-by-melo-byt-mozne-se-zbavit-behem-tri-let/1787038.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top