Blog


Čechům by při ztrátě příjmů stačily úspory nejvýše na tři měsíce.

5 / 2 / 2022

Vážení čtenáři, milí klienti, v případě ztráty hlavního zdroje příjmu by takřka polovině Čechů, Moravanů a Slezanů vystačily osobní úspory max. na tři měsíce. Současně přibližně polovina dotazovaných uvedla, že jim po zaplacení nezbytných výdajů každý měsíc zbývá dostatečné množství peněz. Toto zjištění vyplývá z výzkumu agentury Ipsos Mori, který si nechala zpracovat společnost Provident Financial. Nezávislé empirické šetření se konalo v září mezi 510 respondenty.

Každý druhý Čech uvedl, že mu po zaplacení nezbytných nákladů a výdajů každý měsíc zbývá dostatečné množství peněz.

Sedm procent uvedlo, že má velký přebytek. Toto procento zvyšují muži v poměru 6:1.

Tyto výsledky nejsou, vzhledem k nerovnému odměňování mužů a žen na pracovním trhu, příliš překvapivé.

Nerovnováha v platech se logicky musí projevit i v konečném součtu dostupných financí. Výsledky mohou být ovlivněny i poměrem čerpání rodičovské dovolené, kterou častěji volí ženy.

Úroveň vzdělání má podle výsledků průzkumu na finanční zabezpečení značný vliv, protože osoby s vysokoškolským vzděláním častěji uvádějí, že jim na konci měsíce zbývá přiměřená nebo vysoká částka (63 procent, resp. 14 pct).

Lidé s nižším dosaženým vzděláním častěji uvádějí, že jim zbývá málo peněz. Uvedlo to 44 procent z nich. Proti tomu vysokoškoláků s tímto problémem je 21. Sedmi procentům obyvatel nezbývají po zaplacení všech výdajů žádné peníze.

V případě ztráty hlavního zdroje příjmu by 26 procent lidí očekávalo, že jejich osobní úspory vydrží min. rok. Že by jim finanční rezervy vydržely déle než jeden rok, prohlásilo přibližně 32 procent dotázaných mužů, zatímco totéž uvedlo 19 procent žen.

Téměř polovině dotázaných by úspory vydržely tři měsíce nebo méně. Na 14 procent dotázaných uvedlo, že nemá žádné úspory. Šlo o 19 procent žen a devět procent mužů.

Absence úspor je v dnešní době pochopitelná, spolu s inflací a stoupajícími cenami za energie a základní potraviny může být pro část Čechů těžké ušetřit.

Přesto je potřeba dobře propočítat všechny výdaje, zbavit se těch nadbytečných a odkládat alespoň malou částku pravidelně každý měsíc.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top