Blog


ČAK tvrdí, že schválená novela exekučního řádu je kompromis.

4 / 5 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti už delší dobu sílí snahy měnit zásadním způsobem postavení exekutorů. Neuvážené zásahy do systému, který funguje, nepovažuje Česká advokátní komora za vhodné. Z tohoto úhlu pohledu proto považuje novelu exekučního řádu, jak ji schválila sněmovna, za rozumný kompromis.

Nejdůležitější je jednoznačné odmítnutí principu teritoriality, tedy tvrdého zásahu do způsobu přidělování práce jednotlivým exekutorským úřadům. Soudobý koncept je založený na tom, že soudní exekutoři působí jako podnikatelé.

Znamená to, že svou činnost financují z finančních příjmů, které dosahují volnou soutěží na celostátním trhu. Existují velké exekutorské úřady s mnoha zaměstnanci, které investují do svého rozvoje, i menší rodinné kanceláře.

Podnikatelská motivace ziskem byla z historických důvodů zvolena záměrně, s cílem zvýšit efektivitu výkonu soudních rozhodnutí. Když se ohlédneme zpět do minulosti, tak to byla reakce na neudržitelný stav, který u nás panoval před vznikem profese soudních exekutorů. Soudní výkon rozhodnutí tehdy nefungoval a dluhy se vymáhaly silou. Právě to bylo důvodem vzniku nové justiční profese, a bylo by chybou vracet se zpět.

Hlavní výhodu současného pojetí exekucí představuje skutečnost, že se dluhy vymáhají právní cestou. Každý systém má samozřejmě svá úskalí. Poté, co exekuce začaly fungovat, začaly také z pochopitelných důvodů sílit tendence k větší ochraně dlužníků (povinných). To bylo namístě, ale jejich ochrana je již dnes dostatečná. Přinesl ji zákon o spotřebitelském úvěru a z novějších opatření chráněný účet dlužníka. JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK, kterého Advokátní deník se žádostí o vyjádření oslovil, ještě dodává: „Podle mého názoru by bylo velkou chybou deformovat současné pojetí činnosti soudních exekutorů bez promyšlené koncepční náhrady. Ta je sice možná, ale měla by jí předcházet důkladná analýza ekonomických dopadů, a hlavně by měla být součástí dlouho chystaného nového procesního kodexu, civilního řádu soudního. Zbrklé změny systému cestou dílčích novel, jakou by bylo zavedení teritoriality, jen odstraňují ekonomický motor, který dnes exekuce pohání. Věřím, že Senát, ke kterému novela míří, nebude toto téma znovu otevírat."

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top