Blog


ČAK je proti zkrácení oddlužení na tři roky.

25 / 1 / 2021

Vážení čtenáři, Česká advokátní komora zaujala ostrý postoj k návrhu legislativní novely insolvenčního zákona o restrukturalizaci, projednávanému Poslaneckou sněmovnou. Nepovažuje za vhodnou pouze částečnou transpozici (harmonizaci) směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1023 ze dne 20. června 2019. Proces insolvenčního řízení by podle novely mohl trvat tři roky. Podle ČAK je návrh v rozporu s hlavním cílem směrnice, kterým je podpora podnikání.

Režim spravedlnosti již dříve uvedl, že tříletý režim místo pětiletého by se mohl týkat řízení zahájených po 1. 7. letošního roku. ČAK v připomínkách uvádí, že nepovažuje za vhodné plošné zkrácení oddlužení spotřebitelů z 5 na 3 roky bez odpovídající předchozí společenské a odborné diskuse, bez vyvážení legitimních zájmů podnikatelů jako věřitelů, bez standardního legislativního procesu, řádného připomínkového řízení a projednání předlohy v Legislativní radě vlády (LRV). Připomíná, že podmínky oddlužení by se vztahovaly až na stovky tisíc dlužníků. Komora advokátů rovněž považuje za kritické riziko ohrožení financování procesu administrace oddlužení, které návrh novely insolvenčního řízení vyvolává a které může způsobit kolaps celého dosud fungujícího systému oddlužení.

Česká advokátní komora upozorňuje na velké riziko narušení rovnováhy věřitelů a dlužníků. „V českém právním prostředí je využití této možnosti zcela nevhodné, neboť už předchozí novely z let 2017 a 2019 umožnily spotřebitelům téměř nulové oddlužení, a to na základě široké a velmi podrobné politické diskuse při zohlednění regionálních specifik, sociálního prostředí a ekonomických dopadů do práv věřitelů. Další úlevy přinesly tzv. Lex Covid justice 1 a 2. Je nutné zdůraznit, že oddlužení podnikatelů, na které směrnice míří, představují pouhá 3,81 % všech oddlužení (zbylých 96,19 % představují oddlužení spotřebitelů). Z důvodu řešení transpozičního závazku u minority českých oddlužení je tak navrhována revoluční a nikoli jen dočasná změna ve všech oddluženích. To ovšem představuje hazard a ohrožení dosavadní (velkým úsilím) nastolené rovnováhy mezi právy věřitelů a dlužníků," konstatuje se v připomínkách.

S připomínkami členů České advokátní komory se můžete seznámit na: https://advokatnidenik.cz/2021/01/12/cak-se-vyjadrila-k-novele-insolvencniho-zakona/.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů Česká justice a Advokátní deník)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top