Exekuce info


Bylo jedno „MILOSTIVÉ LÉTO“.

16 / 10 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, Parlament v červenci schválil novelu zákona o exekucích, jehož součástí je také tzv. milostivé léto, které dává ojedinělou příležitost tisícům lidí vymanit se z dluhové pasti vůči státu nebo obci, v níž kvůli rostoucím úrokům uvízli. Jedná se o opatření platné od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a spočívá v tom, že dlužník (povinný) zaplatí pouze tzv. jistinu, tedy původní dluh a poplatek zhruba 900 Kč soudnímu exekutorovi za uzavření exekuce.

Vše ostatní, tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky advokátovi stát odpouští a se splacením původní částky (a poplatku) tak bude dluh smazán. Opatření se vztahuje pouze na dluhy vůči veřejnoprávní instituci, tzn. že žádat mohou lidé, dlužící např. zdravotním pojišťovnám, dopravním podnikům, obcím (například i ve věci nájemného v obecním bytě), ale také dodavatelům energií s účastí státu.

Celkový dluh vůči všem těmto institucím činí podle kvalifikovaných odhadů zhruba 60 miliard korun. Akce pomůže i věřitelům, kteří se takto snáze domohou původní dlužné částky, už obvykle nedostanou, protože dlužníci nezvládají splácet vysoké penále.

Dalším zásadním opatřením, jež novela přináší, je změna v pořadí splatnosti dluhů, protože bude dlužník automaticky nejprve splácet částku na níž dluh vzniká, a pak až vzniklé úroky. Splacením původní částky se tak růst úroku zastaví a dlužník pak již bude splácet jen tu výši úroku, jež vznikla před uhrazením dlužné částky jako takové.

To je zásadní změna oproti současnému nastavení, kdy dlužník ve většině případů nejprve splácel příslušenství, a dlužnou částku až nakonec, čímž mu úrok neustále rostl a dlužník se tak mnohem spíše dostal do dluhové spirály, jíž nedokázal doplatit.

Součásti legislativní novely jsou další dvě opatření. Jedním s nich je zastavení tzv. marných exekucí, tedy těch, které jsou vedeny 12 a více let, kdy se nepodařilo vymoci náklady ani do výše typicky 1 000 korun.

Druhým opatřením je zastavování tzv. bagatelních exekucí, pakliže věřitel do 31. března 2022 nezaplatí věřitel zálohu (typicky v řádu několika set korun).

Mgr. Petr Jezdinský (s použitím webu Ministerstva práce a sociálních věcí)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top