Blog


Audit Centrální evidence exekucí Exekutorské komory stvrdil správnost dat.

5 / 6 / 2020

Vážení čtenáři, Exekutorská komora České republiky (dále jen „EK") si v reakci na některá obvinění z nesprávnosti dat v Centrální evidenci exekucí objednala nezávislý audit, který provedla jedna z největších renomovaných IT společností: Unicorn Systems. Audit zaměřený na analýzu vstupních dat a správnosti statistických scriptů ukázal na testovacím vzorku shodu statistických výstupů v rozsahu 96 procent. 

Audit zaměřený na analýzu vstupních dat a správnosti statistických scriptů ukázal na testovacím vzorku shodu statistických výstupů v rozsahu 96 %. Analýza cílila na ověření správnosti statistického modulu Centrální evidence exekucí (dále jen „CEE").

Po provedeném auditu je zřejmé, že statistické výstupy z CEE jsou správné v minimálně 96 % případů. Společnost Unicorn Systems současně EK navrhla některá dílčí doporučení, jak ještě vylepšit stávající statistický modul, k jejichž implementaci EK už částečně přistoupila či pro futuro přistoupí. Audit doplnil stávající pravidelné bezpečností audity a zátěžové testy, které EK provádí pravidelně každý rok. „Doporučení, která jsme dostali od auditora pro zvýšení konzistentnosti vstupních dat a běhu statistických scriptů, budeme řešit. S ohledem na zjištěné skutečnosti se odteď můžeme s čistým svědomím bránit před jakýmkoliv dalším neodůvodněným zpochybněním správnosti dat Centrální evidence exekucí, a to případně i soudní cestou," dodává prezident Exekutorské komory České republiky Vladimír Plášil. 

Exekutorská komora České republiky vede, provozuje a spravuje CEE podle exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Dlouhodobě je napadána z důvodů nepodložených pochyb o správnosti a důvěryhodnosti v ní uvedených dat a z údajné neochoty jejich sdílení s veřejností, navzdory tomu, že na svém statistickém webu pravidelně uveřejňuje mnohé statistické údaje nad rámec veškerých zákonných povinností. V rámci projednáváni legislativní novely exekučního řádu v posledních týdnech byl podán pozměňovací legislativní návrh, podle kterého by CEE mělo spravovat Ministerstvo spravedlnosti. To samo se ale přesunu brání, jelikož by musel být vytvořen zcela nový registr a celý proces by byl finančně i administrativně značně komplikovaný.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů Exekutorské komory České republiky a České justice)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top