Blog


Advokát Petr Němec se rázně obul do Komerční banky kvůli vymáhání pohledávek.

25 / 7 / 2019

Advokát Petr Němec se rázně obul do Komerční banky kvůli vymáhání pohledávek.

Vážení klienti a čtenáři, Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v uplynulých dnech tiskovou zprávu o pokračující aktivitě při zastavování protiprávních exekucí podle neplatných rozhodčích nálezů. Obecní soudy by měly prověřit a následně zastavit zhruba 133 tisíc exekucí (srov.: https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=18493).

O tomto postupu resortu spravedlnosti jsme Vás už ostatně informovali v naší poslední aktualitě na: https://www.expresvykup.cz/soudy-v-ceske-republice-by-mely-proverit-skoro-133-tisic-podezrelych-exekuci/.

Některé společnosti – zejména hypoteční banky a nebankovní instituce - v České republice nicméně přitom dál pokračují v de facto ilegálním vymáhání pohledávek na základě neplatných rozhodčích doložek. Na tuto „Nekalou činnost“ upozornil svým privátním krokem advokát Petr Němec, v současné době zřejmě největší kapacita na problematiku vymáhání pohledávek v ČR. V našem dnešním článku nám tak jde o další osvětovou činnost.

Služba Exekutor má smůlu.cz upozorňuje na obrovské množství protiprávních exekucí již od svého vzniku v roce 2014. Její právní zástupci pomáhají takové exekuce zastavovat a následně i vymáhat peníze po soudních exekutorech a úvěrových společnostech. Finanční náklady na zastavení exekuce musí uhradit poražená strana. Zastavování protiprávních exekucí stálo obchodní banky a úvěrové společnosti pouze na těchto nákladech desítky miliónů korun. Jestliže byly v exekuci vymáhány i protiprávní úroky a pokuty, snižuje se původní dluh i o tuto částku. Ředitel služby Exekutor má smůlu.cz Tomáš Pospíšil k tomu uvádí: „Po zastavení exekuce se mnohdy stává, že se díky snížení dluhu dlužník mění na věřitele. Banky a úvěrové společnosti ale spoléhají na to, že se ozve jen zlomek poškozených nebo že se lidé nebudou chtít soudit. Na to jsme zareagovali tak, že některé pohledávky z protiprávních exekucí jsme od občanů odkoupili a sami budeme podávat žaloby. Bankám a úvěrovým společnostem tak náklady spojené s vedením protiprávních exekucí ještě porostou“ (zdroj: https://www.hypoindex.cz/tiskove-zpravy/komercni-bance-hrozi-prvni-akcionar-chce-aby-banka-prestala-vest-protipravni-exekuce-ktere-ji-uz-staly-miliony-pozaduje-zaloby-na-rozhodce/).

Generelně (obecně) platí, že zastavením exekuce původní dluh nezaniká, ale snižuje se o náklady soudních exekutorů, rozhodců či o protiprávní úroky a pokuty. Velkým zlomem se v této věci stal červnový průlomový nález Ústavního soudu, podle kterého se dluhy z exekucí vedených podle neplatných rozhodčích nálezů vydaných po 11. 5. 2011 promlčely. Věřitelé totiž nejpozději od daného data (kdy došlo ke sjednocení judikatury Nejvyšším soudem) museli vědět, že postupují contra legem (protiprávně). Pokud neudělali nic pro nápravu tohoto protiprávního stavu, je to jejich chyba. Lidé tak po zastavení protiprávní exekuce mohou být úplně bez dluhu. To přimělo k ráznému kroku prvního akcionáře Komerční banky, a.s., která rovněž vede protiprávní exekuce, stejně jako její dceřiná společnost ESSOX s.r.o. Naštvaný akcionář Petr Němec, který je současně spoluzakladatelem a právníkem služby Exekutor má smůlu.cz, k tomu uvádí: „Banka, jejíž akcie mám, byla napálena rozhodci, kteří i po změně judikatury vydávali neplatné rozhodčí nálezy. Bance tím vznikla mnohamilionová škoda. Dle judikatury Nejvyššího soudu může banka tyto rozhodce žalovat a já se ptám, proč to neudělala. Zároveň se mi nelíbí, že banka situaci neřeší a dál platí ona i její dceřiná společnost ESSOX s.r.o. náklady protistranám a exekutorům za zastavené protiprávní exekuce. Těmto nákladům mohla banka předejít, kdyby respektovala judikaturu a exekuce sama zastavila. Nyní se od Ústavního soudu dozvídáme, že se dokonce takové dluhy promlčely. Někdo by měl nést odpovědnost. Pasivní chování banky poškozuje akcionáře. Nynější aktivita Ministerstva spravedlnosti při zastavování protiprávních exekucí může bance způsobit výraznou škodu, jestliže se nezačne okamžitě chovat správně.“ Petr Němec proto sepsal bance výzvu k tomu, aby konala. Její znění bylo zasláno všem členům představenstva a dozorčí rady Komerční banky, a.s (zdroj: https://www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=18493)

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top