Exekuce info


1. 7. začalo fungovat tzv. náhradní výživné.

7 / 7 / 2021

Vážení klienti, milí čtenáři od 1. července „odstartovalo" poskytování takzvaného náhradního výživného (náhradní výživné se zavádí novelou s číslem 588/2020 Sb.), o které mohou požádat samoživitelky a samoživitelé stát v případě, že druhý z rodičů neplatí vůbec, nepravidelně, nebo platí méně než má. Celkovou výši vyplaceného náhradního výživného pak bude úřad práce (dále jen „UP") po dlužníkovi vymáhat.

Podmínkou je však aktivní řešení situace. To znamená, že rodič, kterému má být hrazeno, využil všech zákonných možností a pro vymožení dlužného výživného podal návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí.

Náhradní výživné tvoří rozdíl mezi měsíční částkou výživného určeného v rozsudku soudu a výživným, které bylo v daném měsíci skutečně uhrazeno. Dávka se stanovuje na období 4 měsíců a její maximální výše je 3.000 Kč měsíčně. ÚP je pak třeba každé 4 měsíce doložit nutné podklady a prokázat tak, že nárok na náhradní výživného stále trvá. ÚP může výživné pro každé dítě vyplatit v součtu max. 24krát. Výplaty nemusí jít po sobě.

Shrnutí: Komu a za jakých podmínek vzniká od 1. července 2021 právní nárok na náhradní výživné? Aby vznikl nárok na tuto dávku, musí být kumulativně (současně) splněny tyto podmínky:

1. Musí být soudem stanovené výživné nebo soudem schválená dohoda o výživném - Pokud jste se na placení výživného dohodli pouze mezi sebou a není jeho výše schválená soudem, nárok na náhradní výživné nevzniká!

2. Dítě musí být nezaopatřené - Tedy mladší 15 let, starší musí mít potvrzení o studiu nebo o zdravotním stavu dítěte. Podrobné informace o tom, kdo je nezaopatřené dítě, nejdete v zákoně o státní sociální podpoře (pozn. zákon č. 117/1995 Sb.).

3. Dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště na území České republiky - Dítě musí mít trvalý pobyt v ČR. Jestli má dítě skutečné bydliště v jiném státě, nárok na náhradní výživné není.

4. Musí být zahájen proces vymáhání dlužného výživného - Pokud druhý rodič neplatí na své dítě výživné, měl by být v neposlední řadě podán návrh na exekuci nebo návrh na soudní výkon rozhodnutí. V této věcí se jako oprávněná osoba můžete obrátit na kteréhokoliv soudního exekutora nebo na soud, který rozhodl o výživném.

Jakmile je návrh podán, vzniká nárok na náhradní výživné. Pokud byl v posledních 4 měsících před podáním žádosti nebo v průběhu řízení o náhradní výživné soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaven, protože rodič, který neplatí výživné, nemá žádný majetek, nárok na náhradní výživné trvá dál.

Bližší informace, jak začít vymáhat výživné s pomocí soudního exekutora naleznete na webu Exekutorské komory České republiky http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/837-27-vyzivne.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím webů MPSV, Měšec.cz a Podnikatel.cz)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top