Blog


Změny v oddlužení projedná Sněmovna ve standardním legislativním procesu.

14 / 11 / 2020

Vážení čtenáři, vládní návrh na zkrácení doby oddlužení z pěti na tři roky pro všechny dlužníky Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nebude schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze. V souladu s doporučením Ústavně-právního výboru tento postup na svém jednání 12. listopadu nepodpořila. Předloha, která vychází z evropské směrnice, má být účinná až od 1. července roku 2021, vzhledem k zákonným lhůtám se ale poslanci začnou zabývat novelou zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů zřejmě na prosincové schůzi PS. Poslanecká sněmovna PČR zřejmě zkrátí při dalším projednávání předlohy lhůty mezi jednotlivými čteními. Je možné, že stanoví její dřívější nabytí účinnosti.

„Jde o tisk, který nesplňuje žádný z parametrů legislativní nouze," konstatoval předseda Ústavně-právního výboru Mgr. Marek Benda. Legislativní novela podle jeho názoru nesouvisí s tzv. koronavirovou krizí ani s vyhlášeným nouzovým stavem. Zpravodaj Mgr. Marek Výborný k tomu doplnil, že případné pozměňovací návrhy „nelze napsat přes noc" a „nebezpečí z prodlení nehrozí". Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová na zrychleném schvalování normy netrvala. 

V současnosti v českém právu existují dvě varianty oddlužení. První předpokládá, že lidé uhradí za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud zaplatí méně, o jejich oddlužení na konci procesu rozhoduje soud. Ve druhé verzi musejí lidé uhradit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Senioři, zdravotně postižení lidé a lidé s dluhy z dětství mají zvýhodněný režim.

Novela insolvenčního zákona předpokládá, že nynější pětiletá varianta se zkrátí na tři roky a ostatní varianty budou zrušeny. „Hlavním cílem je rychlejší a efektivnější osvobození od dluhů," uvedla ministryně spravedlnosti Mgr. Benešová po projednání návrhu vládou. Zkrácení doby oddlužení by se v návaznosti na právo Evropské unie nově týkalo jak podnikatelů a živnostníků, tak spotřebitelů. Osvobození od placení dluhů by nebylo podmíněno splacením určité části pohledávek věřitelů. V případě schválení novely neutrpí podle Ministerstva spravedlnosti práva věřitelů a dál se bude klást důraz na poctivé záměry dlužníka po celou dobu trvání oddlužení.

Právní úprava by měla umožnit i snazší přístup dlužníků s exekucemi do procesu oddlužení. Exekuční srážky, které by za soudobé úpravy byly až do schválení oddlužení uloženy u plátce mzdy, bude možné použít přednostně na úhradu pohledávek výživného a ve zbytku na úhradu nákladů insolvenčního řízení, informovalo Ministerstvo spravedlnosti. Dlužník tak nebude nucen po provedení exekučních srážek hradit výživné a náklady řízení z nezabavitelné částky.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím PSP ČR, ČTK a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top