Exekuce info


Zákonodárci navrhli odklad zavedení chráněného účtu pro dlužníky v exekuci.

12 / 3 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, pravděpodobně až od července tohoto roku budou moci dlužníci v exekučním řízení žádat o založení tzv. chráněného účtu. Skupina poslanců totiž navrhla tříměsíční odklad zavedení tohoto institutu, aby se obchodní banky mohly dostatečně připravit. Zvláštní bankovní účet by měl zabránit případné neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz. Příslušný zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, přijatý v lednu, který tato konta uzákonil, měl být přitom původně účinný od 1. dubna 2021.

Skupina poslanců z osmi klubů se ohledně odkladu odvolává na sdělení bankovního sektoru, podle něhož si zavedení chráněného účtu vyžádá určité technické změny. „Dodatečná lhůta by měla umožnit bankovnímu sektoru náležitou přípravu chráněného účtu po technické stránce a měla by zajistit úspěšný start chráněného účtu," uvádí důvodová zpráva. Předkladatelé novely zákona č. 38/2021 Sb. žádají, aby sněmovna předlohu schválila již v úvodním kole kvůli navrhované účinnosti od 1. 4. Legislativní novelu ale nejprve posoudí vláda ČR, přičemž na to má měsíční lhůtu.

Předkladatelé chtějí rovněž obnovit do konce června omezení exekucí movitých věcí, které bylo uzákoněno kvůli epidemii koronaviru s platností do konce ledna. Do poloviny roku by si dlužníci mohli z obstaveného účtu vybrat čtyřnásobek životního minima, jako tomu bylo do konce února, místo obvyklého dvojnásobku.

Novela o chráněném účtu pak od 1. července 2021 stanoví výši jednorázového výběru z účtu v exekuci na trojnásobek životního minima.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Poslanecké sněmovny a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top