Blog


Vstoupila v platnost velká novela u exekucí.

4 / 1 / 2022

Vážení klienti, milí čtenáři, od 1. ledna 2022 vstoupila zatím v platnost (!nikoliv v účinnost!) část novely exekučního řádu, podle které se budou moci od roku 2023 zastavovat dlouhodobě bezvýsledné exekuce. Částečně také bude nově omezeno zabavování movitých věcí. Právní úprava mění rovněž pořadí splácení dluhu. Z vymožených peněz se bude splácet vedle nákladů soudu a nákladů exekučního řízení nejprve jistina dluhu, teprve potom úrok, následně úrok z prodlení, a nakonec náklady věřitele.

Úprava nově zavádí šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastaví. Bezvýsledná exekuce by se mohla ještě dvakrát prodloužit, nejdéle ale potrvá 12 let.

Exekuce, které aktuálně běží šest a více let, by se mohly začít zastavovat v roce 2023, tedy za rok po nabytí účinnosti novely. Lhůta, po níž bude možné exekuci zastavit, se nebude vztahovat např. na vymáhání pohledávek na výživném pro děti.

Novela přináší mimo dalšího také omezení mobiliárních exekucí důchodců a tělesně postižených lidí a u dluhů z dětství. Dlužník bude moci za daných podmínek odvrátit prodej svých movitých věcí. Právně ukotveny budou taktéž možnosti zahlazení dluhů z minulosti.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Pražská drbna, Česká justice a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný,realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top