Blog


Vedení EK ČR řeší obsazení funkce po zesnulém prezidentovi Plášilovi.

23 / 1 / 2021

Milí čtenáři, funkce prezidenta Exekutorské komory České republiky nemůže zůstat dlouhodobě neobsazena, uvádí Komora skoro dva měsíce od úmrtí prezidenta EKČR JUDr. Vladimíra Plášila na konci listopadu loňského roku. Prezidium nyní proto musí zvolit nového prezidenta. A protože by měl být volební rok, sněm na něm zvolí nové prezidium, které zvolí dalšího prezidenta.

Ustavení Exekutorské komory ČR a jejích orgánů je dané exekučním řádem, tj. tedy zákonem č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle zmíněného exekučního řádu má Komora v čele pětičlenné prezídium, které ze svého středu volí prezidenta Komory. Po smrti Vladimíra Plášila zbyli čtyři členové. I s touto situací je ovšem v pravidlech počítáno a má řešení, a to podle volebního řádu Komory formou náhradníka postupujícího na místo člena prezídia. Náhradníci byli zvoleni sněmem v roce 2018. Na sněmu byli zvoleni mj. také náhradníci prezídia, takže uvolněné místo v prezidiu doplní jeden z nich. Stávající epidemiologická situace však situaci poněkud komplikuje. Nicméně v záloze je ještě možnost řešit nutné věci rozhodnutím per rollam. Po přechodnou dobu prezidium funguje ve čtyřech členech – je tedy usnášeníschopné.

Pravomoci prezidenta po Vladimíru Plášilovi aktuálně převzal zvolený viceprezident Komory Jan Mlynarčík. Až bude prezidium kompletní, zvolí si nového prezidenta. Po přechodnou dobu vykonává potřebné pravomoci viceprezident. Podle exekučního řádu prezídium Exekutorské komory svolává sněm zpravidla jednou za dva roky, a sněm volí orgány a jejich funkcionáře na dobu tří let.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webu Česká justice)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top