Blog


V 1. kvartálu odstartoval rekordně nízký počet nových exekucí.

2 / 5 / 2020

Vážení klienti, v prvním čtvrtletí 2020 začalo 105.000 nových exekučních řízení, což je rekordně nízký počet čtvrtletně zahájených exekucí. Proti poslednímu čtvrtletí 2019 se jedná o pokles o 21.000 exekučních řízení. ČTK o tom informovala Exekutorská komora. Přes možnost, že výsledky částečně ovlivnila koronavirová situace v České republice, se podle ní potvrdil dlouhodobý pokles v počtu nových exekucí.

V meziroční komparaci je pokles ještě větší. Proti prvnímu čtvrtletí 2019 jde o pokles o 34.000 nově zahájených exekucí, tedy skoro o čtvrtinu. První kvartál 2019 byl ale podle komory z hlediska počtu započatých exekucí nadprůměrný. I tak je počet exekucí zahájených v prvním kvartálu 2020 výrazně pod dlouhodobým trendem postupného poklesu nově zahajovaných exekucí, konstatovala komora. „Na hodnocení příčin je zatím brzy, ale předběžně můžeme soudit, že se střetl dlouhodobý trend poklesu exekucí související s doposud dobrou ekonomickou situací v ČR a krátkodobý propad způsobený opatřeními v boji proti koronavirové epidemii," sdělila komora. Obdobný trend očekává i v dalším čtvrtletí.

Exekutorská komora koncem března doporučila soudním exekutorům, aby se v maximální míře snažili vyhovět žadatelům o splátkový kalendář a postupovali co nevstřícněji při posuzování návrhů na odklad exekučního řízení. Navrhla dočasné odložení vyklizení prostor k bydlení, zastavení vymáhání příslušenství po určitou dobu nebo snížení DPH. Apelovala rovněž na zodpovědnost dlužníků, kteří v případě zájmu musí individuálně podat návrh a řádně doložit důvody žádosti o odklad exekuce. Soudní exekutor může odložit exekuci, pokud se dlužník bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon exekuce mohl mít pro něho nepříznivé následky, ale současně by oprávněný nebyl odkladem exekuce vážně poškozen.

Přes pokles počtu exekucí stále zůstává množství a především struktura obyvatel ČR v exekuci problémem. Komora proto dlouhodobě prosazuje místní teritorialitu (příslušnost) exekutorů, úpravu rostoucích příslušenství dluhu, racionalizaci doručování, jednodušší zastavování exekuce při bezvýslednosti, zjednodušení srážek ze mzdy a další.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK a webových stránek Exekutorské komory ČR)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

 

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top