Blog


Tuzemské exekuční prostředí potřebuje pozitivní změny.

5 / 6 / 2023

Vážení klienti, milí čtenáři, vyšší náhrady za zastavování bezvýsledných exekucí, nové nastavení exekučního tarifu a rovněž zavedení minimálních srážek ze mzdy – to všechno by mohlo podle Exekutorské komory České republiky přispět k výraznému zlepšení exekučního prostředí v ČR.

Vláda ČR schválila 10. května 2023 paušální náhradu nákladů za zastavování bezvýsledných exekucí ve výši 750 Kč. Původní návrh, na kterém se shodla koalice, byl přitom 1 050 Kč. Nově navrhovaná částka není nijak ekonomicky podložená. Jedinou kvalifikovanou analýzu dodala ministerstvu spravedlnosti a dalším připomínkovým místům Exekutorská komora. Z analýzy vyplývá, že průměrné náklady spojené se zastavením exekuce činí bezmála 3 000 korun. Jako pozitivní vnímáme skutečnost, že původní návrh právní normy se žádnou náhradou pro soudní exekutory nepočítal, to se nyní zlepšilo. Budeme ale usilovat o navýšení náhrady za zastavování bezvýsledných exekucí alespoň na 1 750 Kč," prohlásil prezident Exekutorské komory Mgr. Jan Mlynarčík. Díky zastavování bezvýsledných exekucí by se mohlo v dohledné době zbavit všech exekucí až 80 tisíc lidí.V praxi se nám podobně osvědčilo zastavování bagatelních exekucí, tam stát přiznal soudním exekutorům náhradu 1 050 Kč. Paradoxně v porovnání s bezvýslednými exekucemi šlo o výrazně jednodušší agendu," dodal Jan Mlynarčík.

Exekutorská komora ČR také stále jedná o nové podobě exekutorského tarifu, v tuto chvíli se čeká na vypořádání připomínek. Komora zastává konzistentní názor, že v současné ekonomické situaci se nesmí snížit tarifní odměna ani náhrady nákladů. Naopak je nutné toto navýšit s ohledem na skutečnost, že došlo k úpravám tarifu i u jiných právnických profesí.

Jako nutné se ukazuje i nové nastavení srážek ze mzdy. Ty patří mezi tzv. „měkké" metody vymáhání a jsou pro povinného (dlužníka) nejjednodušší cestou jak splácet dluhy. Nicméně v důsledku navyšování nezabavitelných částek jsou stále méně efektivní. „Usilujeme o zakotvení nějaké formy minimální srážky, která by se dlužníkovi ze mzdy srazila vždy. Je v zájmu dlužníka i věřitele, aby se tento způsob vymáhání zachoval," uzavírá Jan Mlynarčík. jestliže nedojde ke změně a soudní exekutoři nebudou moci provádět srážky ze mzdy, budou nuceni sahat k více invazivním způsobům – mobiliární exekuce a prodej nemovitých věcí.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a EK ČR)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista 

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top