Blog


S návrhem novely insolvencí nesouhlasí až 94 pct starostů.

7 / 6 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, Svaz měst a obcí České republiky (dále jen „SMO ČR") je znepokojen obsahem návrhu novely insolvenčního zákona. Tato novela počítá s plošným oddlužením dlužníků již za tři roky. „Dopady zkrácení doby oddlužení dlužníků do morálního povědomí našich občanů budou zásadní", konstatuje předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl. „Tři roky jsou podle většiny odborníků na oddlužení či sociální práci nedostatečně dlouhou dobou, za kterou si dlužníci neuvědomí svůj problém se zadlužením",doplňuje.

Tvrzení podporuje i výzkum, který pro SMO ČR zpracovalo InsolCentrum. Hlavní výstup z odpovědí ukazuje, že 94 procent starostů považuje plošné oddlužení za 3 roky při podstatném snížení hranice splacených dluhů za nesprávné.Ankety se zúčastnil významný vzorek 564 starostů z obcí a měst napříč všemi kraji ČR. Starostové se staví negativně k plošnému mírnění podmínek oddlužení zaměřenému na všechny dlužníky bez ohledu na jejich specifika – zdravotní stav, hendikepy či socioekonomický status. Především upozorňují na skutečnost, že v enormně krátké tříleté lhůtě si dlužníci nemohou uvědomit závažnost zadlužení a zvyknout si na režim úsporného živobytí. Data o dlužnících prokazují, že unáhlené oddlužení dopadne na všechny obyvatele České republiky. V případě, že je věřitelem město, obec či stát, stává se věřitelem každý jeho občan.

Zkrácením oddlužení popleteme dlužníkům hlavu. Vysíláme signál o tom, že dluhy se odpouštějí, což je navíc extrémně nefér vůči poctivě splácejícím. Na jedné straně tu jsou třeba staří lidé v obcích, kteří s vypětím všech sil platí poctivě všechny složenky. Na druhé pak může být mladý soused, který si napůjčoval miliony a za tři roky z nich splatí pouze minimum. V obci musíme hradit komunální odpad, elektřinu, plyn, vodu. Pokud někdo neplatí, tak to musí zaplatit ostatní. A pakliže stát dá dlužníkům naději, že je za tři roky oddluží, proč by svoje chování měli změnit? A co se naučí děti vyrůstající v takové rodině? Jaký příklad si asi vezmou do života?" ptá se starosta František Kroutil z obce Telnice. Z dotazníku, který vyplnilo 564 starostů obcí a měst různých velikostí napříč celou ČR, jasně vyplývá nutnost individuálního přístupu k dlužníkům. Plošný způsob oddlužení je pro starosty nepřijatelný. Starostové jsou dlužníkům blíž, znají jejich problémy, důvody zadlužení i schopnosti splácení. Starostové svými odpověďmi v dotazníku dávají jasně najevo, že je potřeba volit uvážlivý přístup pomoci dlužníkům, a to na základě dat a odborných znalostí problematiky. Důležité je podle nich hledat kompromis mezi dlužníky a věřiteli. Novela je podle nich v tomto ohledu pouze jednostranná ve prospěch dlužníků.

Politici by měli starostům více naslouchat, mají cennou zkušenost z terénu. Jinak naučíme část české populace neplatit dluhy a spoléhat na oddlužení či sociální podporu státu. Heslo „půjčím si, vždyť o nic nejde" může v konečném důsledku vydělit dlužníky na okraj společnosti. Jejich dluhy nakonec zaplatí jiní" míní a uzavírá jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů SMO, InsolCentrum, ČTK a Advokátní deník)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top