Blog


Senátoři schválili právní normu týkající se předcházení úpadku.

1 / 9 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, pomoci podnikatelům v přechodných finančních potížích odvrátit úpadek má zákon o preventivní restrukturalizaci, který dne 23. srpna schválil Senát. Ten souhlasil i s navazující legislativní novelou zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů.

Principem preventivní restrukturalizace má být dohoda podnikatele s jeho klíčovými věřiteli při zachování provozu závodu. Preventivní restrukturalizací bude postup směřující k předejití úpadku a zachování nebo obnově provozuschopnosti obchodního závodu.

Ozdravení má podnikatel dosáhnout především prostřednictvím vyjednávání s věřiteli nad restrukturalizačním plánem. Věřitele si vybere sám. Tzv. nedotčeným věřitelům, které neosloví, třeba proto, že jejich pohledávky jsou relativně málo významné, však zůstanou zachována všechna jejich práva.

Preventivní restrukturalizaci zahájí podnikatel tím, že zašle výzvu vybraným věřitelům. Současně s tím jim zašle i takzvaný sanační projekt, aby o něm spolu jednali. Proti insolvenčnímu řízení bude možné zapojit do preventivní restrukturalizace pouze vybrané klíčové věřitele, které podnikatel osloví.

Pohledávky ostatních bude podnikatel výhledově řádně řešit ve lhůtách splatnosti. Rozdíl od insolvenčního řízení spočívá rovněž ve skutečnosti, že insolvenční soud nebude informace o restrukturalizaci uveřejňovat, a to kvůli max. omezení dopadů negativní publicity.

Poslanecká sněmovna zpřesnila ve vládní předloze postup přípravy preventivní restrukturalizace nebo vymezení nedotčených stran. Odstranila možné výkladové nejasnosti a opravila chyby i nepřesnosti v odkazech.

Předlohy vycházejí z evropské směrnice, jejíž začlenění do českého právního řádu má zatím zhruba roční zpoždění. Česká republika již čelí v této věci řízení o porušení povinnosti.

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Advokátního deníku a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top