Blog


Senátoři schválili omezení vzniku a vymáhání dluhů u dětí.

1 / 5 / 2021

Vážení čtenáři, vymáhání případného peněžitého dluhu dítěte bude možné pouze do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně se ohraničí také vymáhání smluvních pokut. Senát tyto změny podle očekávání schválil beze změn.

Cílem úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy. Nová pravidla pro dětské dluhy se budou vztahovat na lidi do 21 let věku. Podle původní vládní verze se omezení měla týkat zpětně všech jen do 18 let věku.

Především veřejné instituce, jako jsou radnice a dopravní podniky, budou moci odpouštět staré dětské dluhy bez obav z porušení povinností spojených se správou majetku.

Práva věřitelů vládní novela brání tím, že současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě exempce (výjimky).

Dítě bude odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, nebo jestliže to dovolí jeho majetkové poměry. Jde např. o případ, kdy dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Novela bude účinná od července a chce rovněž znemožnit soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání.

Současně jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům.

Obecně předloha mění pořadí plnění spotřebitelských dluhů v prodlení. Nejprve se budou splácet náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně jistina, pak úroky a nakonec úroky z prodlení. Protože nyní mají přednost úroky před jistinou, roste podle zdůvodnění riziko dalšího zadlužování dlužníka.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top