Blog


Senátoři schválili mimořádné odpuštění úroků při úhradě daňových nedoplatků.

3 / 6 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, občané pravděpodobně dostanou šanci zbavit se úroků a penále k neuhrazeným daním z minulých let, jestliže splatí původní dlužnou částku před začátkem letošního prosince. Počítá s tím návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který Senát schválil na své 12. schůzi dne 31. května 2023. Předpis, který umožní také odpuštění drobných daňových nedoplatků, ještě dostane ke kontrahenci prezident republiky.

Na mimořádné odpuštění příslušenství daně dosáhnou podle návrhu zákona pouze fyzické osoby, kterým dluh vznikl do loňského září. Podmínkou bude skutečnost, že v době od července do konce listopadu zaplatí dlužnou daň a současně formálně požádají o odpuštění úroků a penále. U dlužných částek vyšších než 5 000 korun bude možné rozložení úhrady do splátek. Sněmovna ve vládním návrhu splátky změnila ze čtvrtletních na měsíční. Umožnila také snazší vyrovnání daňových dluhů s možností splátek i lidem, vůči kterým už byla k 30. září 2022 zahájena takzvaná daňová exekuce. Vládní úprava zahrnuje také justiční poplatky a místní poplatky. K akci se tak budou moci připojit kraje a obce, pokud schválí příslušnou vyhlášku. Budou na to mít čas do konce září.

Právní předpis rovněž umožní odpuštění drobných daňových nedoplatků vzniklých do konce loňského září. Opatření se bude týkat fyzických i právnických osob, které dluží na dani, úrocích a penále méně než 200 korun. Exempci (výjimku) představuje daň z nemovitých věcí, u níž bude hraniční výše dluhu 30 korun. Celková výše nedoplatků pak nebude smět přesáhnout 1 000 korun. Dluh zanikne podle předlohy k červenci, aniž o to dlužníci budou muset přímo žádat. Stát tím sleduje i snížení nákladů na administrativu těchto malých dluhů.

Ministerstvo financí odhadlo, že max. rozsah odpuštěných úroků a penále u dluhů v působnosti finanční správy představuje 7,7 miliardy korun, u dluhů v působnosti celní správy 1,4 miliardy korun. Část z těchto dluhů je ale už nyní vedena jako nedobytná. O odpuštění příslušenství dluhů by mohly podle struktury nedoplatků evidovaných u finanční správy požádat vyšší desítky tisíc fyzických osob. Ministerstvo ale předpokládá, že pouze část těchto dlužníků možnost jednorázového odpuštění úroků a penále na daních skutečně využije.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top