Blog


SD EU posílil práva klientů spotřebitelských úvěrů.

21 / 10 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SD EU") ve svém rozsudku ze dne 9. září 2021 posílil práva spotřebitelů, kteří si berou úvěry. Nejvyšší soud EU upřesnil, jaké náležitosti musejí uzavírané smlouvy obsahovat. Smlouva o poskytnutí půjčky musí uvádět přesná procenta z úroků z prodlení. Běžnému člověku z ní také má být dostatečně srozumitelné, jak se vypočte odškodnění za předčasné splacení půjčky.

Christoph Herrmann z nadace Stiftung Warentest se domnívá, že výrok soudu mnohým dlužníkům pomůže. „Většina z nich nyní může své staré úvěrové smlouvy zrušit, i když od podpisu uplynulo mnoho let," citovala ho agentura DPA. Soudní dvůr EU se právy dlužníků zabýval poté, co se u zemského soudu v německém Ravensburgu objevilo několik případů, kdy klienti vypovídali úvěrové smlouvy na nákup automobilů, a to dlouho poté, co jim k tomu vypršel termín. Odůvodňovali to tím, že ve smlouvách chyběly důležité informace. Soudní dvůr EU ve svých závěrech uvedl, že úvěrová smlouva musí jasně a výstižně uvádět, že se jedná o „smlouvu o vázaném úvěru" a že je tato smlouva uzavřena na dobu určitou. Úvěrová smlouva musí ve formě konkrétního procentního podílu uvádět sazbu úroků z prodlení platnou v okamžiku uzavření této smlouvy a musí in concreto (konkrétně) popsat mechanismus úpravy úrokové sazby z prodlení. Prezentace tohoto způsobu výpočtu musí být snadno srozumitelná pro průměrného spotřebitele, který nemá odborné znalosti v oblasti financí, a musí mu umožnit vypočítat sazbu úroku z prodlení na základě informací poskytnutých v téže smlouvě.

Úvěrová smlouva musí taktéž uvádět podstatné informace o všech mechanismech mimosoudního urovnání stížností nebo prostředků nápravy, které má spotřebitel k dispozici. A o dalších formálních podmínkách, na které je tato stížnost či prostředek nápravy vázán. Jestliže jde o tyto informace, pouhý odkaz v úvěrové smlouvě na jednací řád dostupný na internetu nebo na jiný akt nebo dokument týkající se mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy není dostačující. Podle mínění právní kanceláře Gansel Rechtsanwälte, která se případem zabývala, se rozsudek Soudního dvora EU vztahuje na všechny soukromé spotřebitelské půjčky. Exempcí (výjimku) představují hypoteční úvěry.

Mgr. Petr Jezdinský (s použitím Advokátního deníku a SD EU)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top