Blog


Průměrný dluh po splatnosti domácností klesl o 2.100 Kč na 37.100 Kč.

6 / 7 / 2024

Vážení čtenáři, milí klienti, průměrný dluh po splatnosti tuzemských domácností loni poklesl v meziroční komparaci o 2.100 Kč na 37.100 korun, nicméně je stále vysoce nad průměrem ve srovnání s lety 2018 až 2021. Stejně jako v předchozích letech mají dluhy po splatnosti spíše muži, a to 56 procent. Ti mají také vyšší závazky, v průměru 40.100 korun. Toto zjištění vyplývá z údajů inkasní společnosti KRUK, která patří mezi největší na českém trhu.

Nejvíce „Čechů" či spíše Moravanů, resp. Slezanů se závazky po splatnosti pochází z Moravskoslezského kraje, kde se jedná o více než 15 procent českých dlužníků s průměrným dluhem 34.100 korun. Následuje Ústecký kraj s 13 procenty dlužníků a průměrným dluhem 35.700 korun a Středočeský kraj s 11 procenty dlužníků a průměrným závazkem 38. 300 korun. Nejvyšší průměrný dluh po splatnosti z celé České republiky mají dlužníci z Prahy, 45.100 korun. Nejméně dlužníků z celé republiky má pak kraj Vysočina, čtyři procenta, s průměrným dluhem 37.600 korun.

„Snížení inflace spojené s uklidněním situace na energetických trzích mírně ulevilo českým domácnostem, avšak na rodinné rozpočty přetrvává tlak. Češi se v reakci na uplynulé nepříznivé národohospodářské období učí aktivně pracovat s rozpočtem, vytvářejí si finanční rezervy a hledají si ve složité finanční situaci nové zdroje příjmů. Pasivita v případě neschopnosti splácet své závazky může mít zdrcující dopad a vést až k exekuci," prohlásila generální ředitelka společnosti KRUK Jaroslava Palendalová. Češi mají fin. závazky po splatnosti především v produktivním věku. Více než 28 procent českých dlužníků je ve věku mezi 35 až 44 lety. Druhou nejzastoupenější věkovou kategorií s finančními závazky po splatnosti jsou dlužníci ve věku 45 až 54 let, tvoří 25 pct. Jen jedno procento dlužníků spadá do věkové kategorie 18 až 24 let. Skoro 13% dlužníků je ve věku přes 65 let.

Ze zevrubného rozboru dat vyplývá, že počet dlužníků s dluhy po splatnosti v seniorském věku meziročně vzrostl ze sedmi na 13 procent. Senioři jsou velmi zranitelnou skupinou, která je ve zvýšené míře ohrožena problémy se splacením dluhů a příp. i exekucemi. Jejich příjem s odchodem do důchodu poklesl, často se potýkají s nedostatečnou finanční gramotností, a jsou tak snadným cílem nekalých obchodních praktik. „ Exempci (výjimku) pak nepředstavují ani půjčky kvůli dětem a následné překvapení, když děti své závazky nesplácejí,” doplnila a uzavřela Palendalová.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (za použití inkasní agentury KRUK a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top