Blog


Organizace na pomoc lidem považují senátní změny v exekucích za úspěch.

12 / 6 / 2021

Vážení čtenáři a klienti, zástupci organizací na pomoc dlužníkům v nouzi přivítali rozhodnutí Senátu o úpravě pravidel exekucí. Vrácenou senátní verzi označili za výrazný úspěch a posun, který by mohl pomoci tisícům dlužníků a ulevil by exekučnímu systému. Podle České asociace věřitelů (dále jen „ČAV") představuje naopak předloha v podobě, kterou senátoři vrací poslancům, nepřijatelný zásah do práv věřitelů. Česká bankovní asociace (dále jen „ČBA") některé schválené změny označila za kontroverzní a nespravedlivé. Exekutorská komora České republiky hodlá jedno z ustanovení napadnout u Ústavního soudu.

Dle senátní verze by se bezvýsledné exekuce mohly zastavovat od roku 2023. Dlužník by mohl přednostně splácet jistinu, až pak úroky a penále z dluhu. Senátoři upravili i pravidla tzv. milostivého léta a provádění mobiliárních exekucí. Místní příslušnost exekutorů návrh právní normy nezavádí. Podle zástupců organizací by senátní verze novely zásadně posílila možnosti řešení exekucí a podpořila legislativní změny, které už Parlament přijal dřív. V prohlášení to uvedli zástupci Charity ČR, organizace Člověk v tísni, Rubikon Centra, Institutu prevence a řešení předlužení (IPŘP) a platformy Rekonstrukce státu. Podle údajů exekutorské komory má exekuce přes 749.400 lidí, tedy sedm procent obyvatel země. Exekucí je celkem 4,5 milionu. Dluh činí dohromady přes 319,2 miliardy korun. Podle Radka Hábla z Institutu prevence a řešení předlužení by se díky senátní verzi mohla „napravit jedna z největších absurdit" v exekucích. „Lidé nejdříve splácí stále rostoucí úroky a penále a až poté původní dluh. Současně je příslibem odbřemenění systému od statisíců historických nevymahatelných exekucí," uvedl. Podle vedení platformy Rekonstrukce státu jsou senátní úpravy novely významný úspěch. „Klíčovým posunem je funkční zastavování nevymahatelných exekucí a přednostní splácení jistiny před příslušenstvím pohledávky. To jsou opatření, která mohou znamenat řešení u stovek tisíc exekucí, které jsou bez šance na splacení," sdělil právník uskupení Věnek Bohuš.

Podle prezidenta ČAV Pavla Staňka představuje schválená verze naopak „nepřijatelný zásah" do práv věřitelů. „Za obrovský faul považujeme zejména její zpětnou účinnost v oblasti automatického zastavování exekucí a hrazení povinných záloh na jejich náklady. Věřitelé by v případě schválení úpravy byli již za rok vystaveni obrovským výdajům na prodlužování běžících řízení, u nichž mezitím uplyne šestiletá lhůta. S těmito dodatečnými náklady nemohli počítat, navíc by je museli hradit i v případech, kdy dlužník jejich exekuci nehradí ne kvůli své faktické nemajetnosti, ale protože zatím splácí dřívější exekuce v pořadí," řekl Staněk. Negativně hodnotí i úpravu u mobiliárních exekucí.

Exekutorská komora plánuje u Ústavního soudu napadnout ustanovení o zániku nároku exekutora na úhradu nákladů bezvýsledných exekucí. „Návrh zasahuje do práva exekutora na úhradu nákladů exekuce. Vzhledem k předchozím výrokům Ústavního soudu nepochybujeme o tom, že budeme úspěšní," konstatoval prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík. Komoru podle něj mrzí nezavedení místní příslušnosti exekutorů, nesouhlasí také s retroaktivními účinky novely, když od roku 2023 budou zastavené nynější šestileté a starší marné exekuce. Komora kvůli novele očekává zvýšení finančních výdajů na vymáhání práva u exekutorů i všech účastníků řízení. „Navíc bude podle exekutorů docházet k mnohým nedorozuměním, protože si jednotlivé body novely odporují a bude velmi složité všechna nová pravidla uvést do praxe," doplnila komora v dnešní tiskové zprávě zaslané ČTK.

Česká bankovní asociace, která sdružuje na tuzemském trhu komerční banky, považuje za kontroverzní zastavení bezvýsledných exekucí. „Tato řízení se zastavují plošně, zcela bez náhrady a není zcela jasné, zda schválené znění umožňuje věřiteli dosáhnout jejich dalšího pokračování. To považujeme za velmi nespravedlivé opatření, u kterého je třeba klást otázky ohledně jeho ústavnosti," uvedl náměstek výkonné ředitelky ČBA Filip Hanzlík. Nešťastné je podle něj také ustanovení, že za marné se budou považovat i exekuce nesplácené šest a více let, i když jde o exekuce v pořadí za dříve vyhlášenými a splácenými exekucemi. Bankovní asociace podle Hanzlíka naopak vítá to, že Senát odmítl místní příslušnost exekutorů a že odstranil povinnost platit zálohy na náklady exekučního řízení při jeho zahájení.

V novele se neobjevila takzvaná teritorialita, tedy místní příslušnost exekutorů. Politici se na ní neshodují. „Když se na to ale podíváme pragmaticky a započteme to, že teritorialita nemá podporu ve Sněmovně, trvání na ní by ohrozilo ty pozitivní změny Senátu, které sněmovní verzi posouvají dopředu a opravují její nedostatky," sdělil Hábl. Podle vedoucího Rekonstrukce státu Josefa Karlického je teď zásadní, aby senátní úpravy Sněmovna potvrdila.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím předchozích článků a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top