Blog


Odborníci se shodli, že tzv. velká oddlužovací novela, má být přínosem.

12 / 8 / 2019

Odborníci se shodli, že i přes řadu otazníků, má být tzv. velká oddlužovací novela přínosem.

Vážení klienti, situaci s insolvencemi, které přímo souvisí i se zadlužeností občanů a výkupem nemovitostí, neustále monitorujeme. Na oddlužení může od 1. 6. 2019 dosáhnout více lidí, než tomu bývalo. Někteří dlužníci se teď mohou zbavit svých závazků rychleji. Namísto dosavadních pěti let jim na to stačí o dva roky méně.

Soudy, exekutoři a insolvenční správci se proto připravují na nárůst počtu nových návrhů na oddlužení o desítky tisíc ročně. Zvládnout nápor by jim mohly pomoci technologické inovace, např. v podobě videokonferencí. Novela insolvenčního zákona (pozn. zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) přinesla i další změny. U některých z nich ale zatím není jasné, jak přesně budou v praxi fungovat – příkladem je nová pravomoc soudů nařídit uchazečům o oddlužení vyčerpat až 100 hodin odborného sociálního poradenství.

Již více než měsíc uplynulo od chvíle, kdy nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona. Ta od 1. června otevřela cestu k oddlužení i lidem, kteří předtím na osobní bankrot neměli šanci dosáhnout.

Zatímco dosud museli dlužníci prokazovat, že budou v následujících pěti letech schopni splatit alespoň 30 % všech svých závazků, nyní tato podmínka padla. Konečné slovo bude mít v řadě případů insolvenční soud.

Přibyla rovněž tříletá varianta, kterou mohou využít ti lidé, kteří zvládnou v této časové lhůtě uhradit 60 % svých dluhů. Oddlužení ve zkrácené době se týká taktéž zvlášť zranitelných osob, mezi které patří starobní důchodci a tělesně postižení ve druhém a třetím stupni. Podmínka splatit alespoň 60 % závazků se přitom na tyto dlužníky nevztahuje.

Novela insovenčního zákona ale přinesla i mnoho dalších novinek. Ačkoli u některých z nich zatím není jasné, jak přesně budou v praxi fungovat, odborníci se shodují, že celkově by měla být norma přínosem.

Je to velký posun kupředu. Legislativní novela na jedné straně motivuje dlužníky, aby pracovali na svém restartu, oddlužili se a začali nový život, na druhé straně ale nesnižuje ani jejich odpovědnost a tím pádem nepoškozuje věřitele,“ konstatoval poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher, který je současně místopředsedou sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení.

Taktéž podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného, jenž stojí v čele sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí, se novele povedlo spravedlivě a vyváženě zkombinovat umožnění vstupu do oddlužení co největšímu množství poctivých dlužníků s podmínkami, které nejsou vůči věřitelům příliš přehnané.

Pracovní a dluhová poradkyně nevládní neziskové organizace Člověk v tísni Zita Prošková hodnotí pozitivně mj. i zkrácenou lhůtu pro oddlužení starobních důchodců a invalidních důchodců. Tyto zranitelné skupiny lidí se budou moci podle novely zbavit dluhů už za tři roky. Poslanec Výborný nicméně upozorňuje také na rizika tohoto opatření. „Důchodci a invalidé v těchto stupních určitě potřebují specifický sociálně citlivý přístup. Na druhou stranu jsem si vědom rizika, že příbuzní mohou manipulovat např. seniory k tomu, aby si vzali spotřebitelský úvěr místo nich,“ říká.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Česká justice)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

 

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top