Blog


Občané loni podali přes 30 tisíc žádostí o insolvenci.

5 / 3 / 2020

Vážení čtenáři, v meziroční komparaci se jedná o nárůst o skoro polovinu. Na druhou stranu ale experti predikovali daleko větší čísla. Důvodem skokového zvýšení zájmu o vstup do insolvence se stala novela insolvenčního zákona, která od června zmírnila podmínky pro uchazeče o oddlužení. Prvotní boom nicméně trval pouze krátce. 

Česká republika loni zažilo obrat v trendu klesajícího zájmu o oddlužení. Důvodem byla novela insolvenčního zákona, která od června zmírnila podmínky, jež musí dlužník před vyhlášením insolvence splnit. Zatímco za první čtvrtletí roku požádalo o insolvenci 5 139 osob, v posledním kvartále to bylo už přes deset tisíc lidí. Celkem loni o insolvenci zažádalo 22 491 nepodnikajících fyzických osob, 8 987 podnikatelů a 1 206 právnických osob. I přes meziroční nárůst počtu uchazečů o oddlužení o téměř polovinu je ale zájem nakonec menší, než řada odborníků před účinností novely očekávala. Spoustě lidem, kteří přejdou z exekuce do insolvence, zbývá nakonec na živobytí méně peněz. Vidina úplného oddlužení za pět let je přitom natolik vzdálená, že se část dlužníků raději rozhodne zůstat dál v exekuci. Sice jsou často prakticky bez šance na život bez dluhů, ale na druhou stranu jim zbývá větší částka na momentální výdaje.

Zatímco v červenci počet nově podaných insolvenčních návrhů dosáhl rekordních 4 317, v následujících měsících už prvotní boom začal opadat. Výrazně slabý byl nejen prosinec 2019, kdy počet návrhů na oddlužení poprvé od června klesl pod tři tisíce, nýbrž taktéž leden 2020. V něm zažádalo o insolvenci jen 2604 fyzických a právnických osob. Zčásti je to dáno sezónností, kdy lidé v období vánočních svátků a začátku nového roku zpravidla nechtějí řešit nepříjemné věci, mezi které dluhy samozřejmě patří, ale i tak je klesající trend nepopiratelný. Občanů v exekuci, kteří jsou potenciálními uchazeči o oddlužení, je ve skutečnosti v Česku méně, než se obvykle udává. Veřejnost má totiž k dispozici pouze neoficiální data. Dalším faktorem hovořícím pro pokles zájmu o vstup do insolvence je vytíženost akreditovaných poraden a organizací, které lidem s přípravou návrhů na oddlužení pomáhají. Řada z nich hlásí naplněnou kapacitu na několik měsíců dopředu. Insolvenční správci naopak meziroční nárůst uchazečů o oddlužení na dvojnásobek zatím zvládají bez větších obtíží. Správci si na nárůst práce nestěžují. Co ale často zmiňují, je klesající efektivita práce, protože s příchodem novely narostl počet úkonů, které je třeba v každém řízení udělat.

Na úplný závěr lze poznamenat, že zadlužení lze vyřešit i výkupem nemovitostí, pakliže vlastníte realitu.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webu Insolvence 2008 a webu Česká justice)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

 

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top