Blog


Občané chápou potřebu šetřit, s úsporným balíčkem jich ale 66 pct nesouhlasí.

10 / 7 / 2023

Vážení klienti, milí čtenáři, tři čtvrtiny české veřejnosti se shodují na skutečnosti, že je nutné šetřit s veřejnými penězi. S celým balíčkem opatření k ozdravení státních financí, který představila vláda, ale souhlasí pouze necelá desetina lidí a 25 procent jen s částí návrhů. Dvě třetiny lidí se zveřejněnou podobou konsolidačního balíčku nesouhlasí. Toto zjištění vyplynulo z empirického šetření agentury STEM/MARK, která ho provedla od 15. do 17. května mezi 800 lidmi staršími 18 let.

Z pohledu na jednotlivé návrhy úsporných opatření občané podle agentury považují za rozumné nižší zdanění u některých potravin, zdravotnických potřeb nebo bydlení, větší zdanění tabáku a alkoholu, snížení objemu platů ve veřejné sféře, seškrtání národních dotací a zvýšení daně z příjmů firem.

Naopak jako nerozumné dotázaní vnímají návrhy týkající se zvýšení odvodů osobám samostatně výdělečně činným, opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance, zdražení dálničních známek, zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) na noviny a léky a zvýšení daně z nemovitostí.

Jako nerozumné hodnotí respondenti primárně oblasti, které jsou nelogické - proč je jiná DPH u novin a jiná u časopisů, proč ještě jiná (nulová) u knih? Již se objevily věty typu: 'Copak knihy mají nulovou přidanou hodnotu?' Stejné je to u absence spotřební daně na jen jeden typ alkoholu," konstatoval ředitel agentury Jan Tuček.

Podle autorů výzkumu byli jednotlivým návrhům opět více nakloněni lidé s vyšším vzděláním a voliči vládních stran. V daleko větším měřítkem tam bylo ale také sociálně-ekonomické postavení dotázaných, neboť jednotlivé návrhy dopadají na občany z různých skupin odlišně podle toho, jak tyto úspory či zvyšování příjmů státu dopadají na jejich peněženky, doplnili autoři.

Při hodnocení subjektivních dopadů vládních návrhů úspor 59 procent lidí uvedlo, že je navržená opatření budou stát něco na víc. Častěji si to myslí Pražané, ženy na mateřské dovolené a podnikatelé či OSVČ. Pětina lidí nedokázala dopady úsporného balíčku na svou peněženku odhadnout, 17 procent uvedlo, že je nepoznají, a čtyři procenta údajně ještě ušetří. Zmíněná agentura se dotazovala rovněž na názor lidí, jak vláda o úsporách komunikuje. Podle třetiny se kabinet Petra Fialy (ODS) komunikovat snaží, ale je zde prostor pro zlepšení. Naproti tomu dvě třetiny soudí, že vládě komunikace vůbec nedaří. Myslí si to hlavně voliči opozičních a neparlamentních stran.

Na otázky týkající se konsolidačního balíčku se po jeho zveřejnění dotazovala taktéž agentura Median. Podle jejího zjištění pro Český rozhlas jej 51 procent považuje za nezbytný, nicméně dvě pětiny lidí mu nerozumí. Necelé tři čtvrtiny navíc nečekají, že navržené změny v sazbách DPH sníží jejich náklady na život v České republice. Většina občanů si současně myslí, že návrh změn přichází pozdě, a podle více než dvou třetin občanů změny ani nevyřeší narůstající zadlužení státu.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím STEM/MARK, Median, Český rozhlas a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top